Ajattelu

”Kun luottamuksen tunne on syntynyt, niin saattaa käydä siten, että keskustelu jää kohteliaaksi ajatusten vaihdoksi. Dialogi ei syvene, intohimot eivät liikahda.”

Dialogin fasilitointiin tarvitaan jännitystä

Dialogisuus varhais­kasvatuksessa

Artikkelissa kuvataan dialogista varhaiskasvatusta kolmen, toisiaan täydentävän dialogisen toimintamallin avulla. Kuvaamme varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa vastavuoroista vuoropuhelua Aretai Oy:n dialogisuusperiaatteiden, ICDP – Kannustava vuorovaikutus -ohjelman sekä dialogisen kasvatuskumppanuuden periaatteiden näkökulmasta. Artikkeli syntyi kirjoittajien välisessä dialogissa, jossa yhdistimme tutkimuksen, työnohjauksen ja erityisvarhaiskasvatuksen asiantuntemusta.

Kohtaamisia Keroputaan malliin

Jaakko Seikkula on dialogin uranuurtaja niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Hän on ollut kehittämässä avointen dialogien hoitomallia, jota sovelletaan vaikeissa psyykkisissä kriiseissä. Hän on kuvannut työtään ja dialogiajatteluaan muun muassa Tom Arnkilin kanssa kirjoittamassaan kirjassa Dialoginen verkostotyö (2005).  Seikkula on ollut kehittämässä paljon mainetta niittänyttä Keroputaan mallia, jota pidetään vallankumouksellisena psykiatrisen hoidon alueella.

Conversation festival LAMPA: Why and how to talk to a stranger?

Kai Alhanen keskustelee Lampan demokratiafestivaaleilla dialogin erityispiirteistä yhdessä Conversation festival LAMPAn johtajan Ieva Morican, kulttuurimanageri Cornelia Reichelin ja ZEIT ONLINEn Philip Faiglen kanssa. Keskustelun fasilitoi Markus Lux Robert Boscch Stiftungista.

Dialogilla parempia päätöksiä

”Hyvien päätösten aikaansaaminen edellyttää myös, että ymmärrämme kunnolla toisia ihmisryhmiä ja yksilöitä, etenkin niitä ihmisiä, joiden elämänpiiri eroaa omastamme.”

Dialogi Demokratiassa pikakelauksella

”Keskustelu, joka tähtää asioiden ja toisten ihmisten näkökantojen ymmärtämiseen, on välttämätöntä demokratialle. Yhteiskunnallinen dialogi on merkityskeskustelua.”

Kai Alhanen keskustelee Dialogi Demokratiassa -kirjastaan Kalle Haatasen kanssa.

Jul­kaisut

Vähän pidempääkin kelaa löytyy.

Joko sitä tekemistä?

Tästä suoraan toimintaan.