Dialogien yhteenvedot ovat merkittävä osa vaikuttavuutta

Kolmen viime vuoden aikana dialogeista on tehty kasvavassa määrin yhteenvetoja, joilla on tavoiteltu laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kokosimme yhteen neljän valtakunnallisen dialogisarjan yhteenvedot.

Poikkeusajan dialogit olivat laaja dialogisten keskustelujen sarja, jonka kautta luotiin ymmärrystä elämästä pandemian aikana. Julkaisussa kuvataan Poikkeusajan dialogien laajan tapausesimerkin kautta dialogin merkitystä ja mahdollisuuksia osallisuuden ja luottamuksen rakentamisessa suomalaisessa yhteiskunnassa. Vuosina 2020–2021 järjestettiin lähes 300 Poikkeusajan dialogia, joihin osallistui noin 2 100 keskustelijaa. Mukana oli yli sata järjestäjää ympäri Suomen, yhteiskunnan eri alueilta.

Suuressa luontodialogissa keskusteltiin luonnosta, sen merkityksestä ja luontokadon pysäyttämisestä maaliskuussa 2022. Keskusteluista laadittu yhteenveto tarjoaa laajan koosteen suomalaisten moninaisista luontosuhteista ja herätti keskustelua luonnon merkityksestä. Eri puolella Suomea ja erilaisissa yhteisöissä käytyihin 103 dialogiin osallistui noin 800 ihmistä.

Demokratian puolustusdialogit järjestettiin vastauksena Venäjän hyökkäyssodan nostamaan huoleen demokratian tilasta. Ukrainaan kohdistunut häikäilemätön hyökkäys havahdutti monet huomaamaan, että demokratia ei ole itsestäänselvyys. Demokratian puolustusdialogeihin osallistui huhti- ja kesäkuussa 2022 62 keskustelunjärjestäjää kunnista kansalaisjärjestöihin ja kansalaisaktiiveista yrityksiin. Osallistujia 71 keskustelussa oli yhteensä yli 500. Dialogeja järjestettiin ympäri Suomea ja ulkomailla, kasvotusten ja etänä.

Maahanmuuttodialogit kokosivat lähes 700 ihmistä keskustelemaan maahanmuutosta. Keskusteluja käytiin yhdellätoista kielellä (arabia, englanti, espanja, farsi, kiina, ruotsi, somali, suomi, ukraina, venäjä ja viro). Yhteensä 62 järjestäjää toteutti 72 keskustelua ympäri Suomea. Dialogit onnistuivat laajentamaan maahanmuutosta Suomessa käytävää keskustelua. Niiden valossa hahmottuu aiempaa monipuolisempi kuva maahanmuuton arjesta ja politiikasta.

Tällaisten laajojen dialogisarjojen kautta saadaan näkyviin erilaisten ryhmien näkökulmat käsitellystä aiheesta koko Suomen kattavasti. Vastaavanlainen ymmärrys ei olisi mahdollista ilman dialogisia keskusteluja ja niistä tehtyjen kirjausten pohjalta analysoituja yhteenvetoja.

Yhteenvedot ovat mahdollistaneet dialogeissa syntyneen ymmärryksen jatkokäyttämisen esimerkiksi päätöksenteossa. Näiden dialogien yhteenvetoja on käytetty esimerkiksi pandemiasta selviytymiseen, suomalaisten luontosuhteen ymmärtämiseen, maahanmuuttokeskustelun laajentamiseen ja politiikkasuosituksiin sekä politikkojen ja kansalaisten keskinäisiin jatkodialogeihin.

Kirjauksista muodostuvat aineistot ovat monipuolisia ja rikkaita, ja niitä voi hyödyntää monin tavoin myös jatkossa. Tällaisesta jatkotyöstöstä esimerkkinä toimii syksyllä julkaistava Demokraattisten kohtaamisten käsikirja, joka pohjautuu Demokratian puolustusdialogien kirjauksiin.

Toivotan antoisaa tutustumista yhteenvetoihin yllä olevista linkeistä!

 

 

 

 

Kirjoittajasta

Janne Kareinen on DialogiAkatemian johtaja ja on ollut käynnistämässä, koordinoimassa ja sparraamaassa kaikkia yllä mainittuja dialogisarjoja.

Kelaa sitä.

Tai lue vaikka lisää ajatuksia dialogista.