Vilken Akademi?

DialogAkademin står för utbildning, gemenskap och mötesplats. Vi för samman människor som vill främja dialog, demokrati och ekologisk hållbarhet.

Hur kan jag delta?

Du kan delta på många sätt: på öppna dialogkvällar, utbildningar och övrig verksamhet. Du får kunskap om hur du kan facilitera dialoger och hur du utnyttjar dialoger inom olika områden i livet.

Dialoghjälp genast!

Via Akademin kan du beställa en sakkunniga som stöder och hjälper dig med dialoger i din gemenskap, din organisation eller till annan samhällelig verksamhet.

Akademins syfte?

Dagen då dialogen är en grundläggande förmåga hos finska medborgare och internationellt. Vi tror att, med stöd av dialogen, kan demokratin förnyas för att bättre svara på den ekologiska krisen.

Dialog­kvällar

Under dialogkvällarna ges alla möjlighet att uppleva dialog. Diskussionen tonas in med stöd av gästföreläsare eller ett utvalt tema. Diskussionen varvas med dimensioner från såväl vetenskap som konst. Kom med!

Dialogiska samtal?

Det dialogiska samtalet siktar på att fördjupa den egna förståelsen om ämnet som diskuteras, om andra människor och om sig själv. Dialogen är demokratins kraftfulla ankare som stöder varje människas delaktighet, jämlikhet och frihet.

Refe-renser

Till dem av er som ännu behöver övertygas.

Omfattande fält

Vi har främjat dialoger under flera sammanhang i Finland, även internationellt. Vår verksamhet har nått över 300 organisationer och arbetsgemenskaper inom den offentliga, privata och den tredje sektorn.

På olika plan

Vi arbetar fortgående på samhällets olika plan; från daghem, skolor och lokalföreningar till centralsjukhus och ministerier.

Djupt i dialogen

Vårt arbete stöds av stark en evidensbaserad verksamhet och  vi har skrivit flera artiklar och böcker om dialog, lärandet och demokrati.

Skall vi ta en Dialogpaus?

Vi har haft en central roll vid utvecklandet av Dialogpaus-modellen. Under de senaste åren har vi utvidgat verksamheten nationellt samt till olika delar av Europa och världen – sammanlagt till över femtio nationaliteter.

Något för dej?

Genom att komma med blir du bekant och får diskutera konstruktivt.