Mikä akatemia?

DialogiAkatemia on kouluttaja, yhteisö ja kohtaamispaikka. Kokoamme yhteen ihmisiä, jotka haluavat edistää dialogia, demokratiaa ja ekologista kestävyyttä.

Miten mukaan?

Voit tulla mukaan toimintaamme monin tavoin: avoimiin dialogi-iltoihin, koulutuksiin ja muuhun toimintaan. Opit dialogin fasilitointia ja saat työkaluja dialogisuuden hyödyntämiseen eri elämänalueilla.

Dialogiapua heti!

Voit tilata asiantuntijamme auttamaan dialogin edistämisessä yhteisössäsi, organisaatiossasi tai yhteiskunnallisessa toiminnassa.

Tavoitteemme?

Päivä, jolloin dialogi on kaikkien kansalaisten perustaito Suomessa ja kansainvälisesti. Uskomme, että dialogin avulla demokratia uudistuu vastaamaan ekologiseen kriisiin.

Aretain kouluttajat ja työnohjaajat Anne Kansanaho ja Katriina Lehti avaavat, mitä dialogi on ja miksi mikä tahansa vuorovaikutus tai keskustelu ei ole dialogi.

Ajatusääniä dialogista

Dialogi-illat

Dialogi-illoissa kaikilla on mahdollisus kokea dialogi. Keskustelu viritetään vierailijan tai teeman ympärille, liittäen mukaan tieteen ja taiteen ulottuvuudet. Tule mukaan.

Dialogi parantaa – mutta miksi?

Avoimen dialogin kehittäjä ja emeritusprofessori Jaakko Seikkula kertoo uudesta kirjastaan. Miten dialogi toimii mielenterveysongelmien hoidossa? Millainen on dialoginen tapa kohdata ihminen ja hänen läheisensä? Mikä tekee dialogista vaikuttavaa vaikeissa kriiseissä?

Dialogi – Ammatillinen häpeä

Milloin työssä nolottaa? Missä ja miten ammatillinen häpeä tuntuu ja ilmenee? Miten sen kanssa toimitaan tai jähmetytään? Ammatillisella häpeällä on liittymäkohdat moneen suuntaan: yksilöön, työyhteisöön, ammattikuntaan, organisaatioon. Ammatillinen häpeä tai sen välttely voi aiheuttaa hankalia seurauksia, mutta se voi olla myös tärkeä tienviitta pyrittäessä eettisesti kestävään toimintaan ja työn rakenteisiin.

Dialoginen keskustelu?

Dialoginen keskustelu tähtää ymmärryksen lisääntymiseen käsiteltävistä asioista, toisista ihmisistä ja omasta itsestä. Dialogi on demokratian luovuttamaton ydin, jolla vahvistetaan jokaisen ihmisen osallisuutta, tasa-arvoisuutta ja vapautta.

Refe- renssit

Niille jotka vielä tässä vaiheessa jonkinlaista vakuuttelua kaipasivat.

Laaja kenttä

Olemme edistäneet dialogia lukuisissa yhteyksissä Suomessa ja kansainvälisesti. Toimintamme on ulottunut Suomessa yli 300 organisaatioon ja työyhteisöön julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Monta tasoa

Työskentelemme jatkuvasti yhteiskunnan eri tasoilla: päiväkodeista, kouluista ja paikallisjärjestöistä aina yliopistoihin, keskussairaaloihin ja ministeriöihin.

Syvällä dialogissa

Työtämme tukee vahva tutkimustoiminta ja olemme kirjoittaneet useita artikkeleita ja kirjoja dialogista, oppimisesta ja demokratiasta.

Otetaanko erätauko?

Olimme keskeisessä roolissa Erätauko-mallin luomisessa ja viime vuosina olemme myös laajentaneet toimintaamme kansainväliseksi kouluttamalla dialogia eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa, reilulle viidellekymmenelle kansalaisuudelle.

Mukaan?

Yhteisössä pääsee tutustumaan ja keskustelemaan rakentavia.