Mikä akatemia?

DialogiAkatemia on kouluttaja, yhteisö ja kohtaamispaikka. Kokoamme yhteen ihmisiä, jotka haluavat edistää dialogia, demokratiaa ja ekologista kestävyyttä.

Miten mukaan?

Voit tulla mukaan toimintaamme monin tavoin: avoimiin dialogi-iltoihin, koulutuksiin ja muuhun toimintaan. Opit dialogin fasilitointia ja saat työkaluja dialogisuuden hyödyntämiseen eri elämänalueilla.

Dialogiapua heti!

Voit tilata asiantuntijamme auttamaan dialogin edistämisessä yhteisössäsi, organisaatiossasi tai yhteiskunnallisessa toiminnassa.

Tavoitteemme?

Päivä, jolloin dialogi on kaikkien kansalaisten perustaito Suomessa ja kansainvälisesti. Uskomme, että dialogin avulla demokratia uudistuu vastaamaan ekologiseen kriisiin.

Ensimmäisten Dialogin talvipäivien aiheina ovat emootiot dialogissa ja dialogi jännitteisissä ja haastavissa tilanteissa. Kumpikin päivä käynnistyy teemaan johdattavalla alustuksella. Ilmoittautuminen on käynnissä nyt!

Dialogin talvipäivät

Dialogi-illat

Dialogi-illoissa kaikilla on mahdollisus kokea dialogi. Keskustelu viritetään vierailijan tai teeman ympärille, liittäen mukaan tieteen ja taiteen ulottuvuudet. Tule mukaan.

Dialogia tiloista

Sisustusarkkitehti Milla Björk-Vartiainen kertoo julkisten ja yksityisten tilojen suunnitteluun liittyvistä työtavoista. Hyvässä suunnittelussa sisustusarkkitehdin täytyy tutustua asiakkaiden tapaan nähdä ja kokea tila. Tilaratkaisuilla on merkittävä vaikutus yksilöiden ja yhteisöjen jokapäiväiseen elämään. Illan aikana pohditaan myös sitä, miten tilat voivat edistää dialogista vuorovaikutusta.

Ilmoittautuminen 12.3. mennessä osoitteeseen toimisto@dialogiakatemia.fi

Rajat ylittävä yhteistyö

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist ja organisaatiovalmentaja Pekka Lavila avaavat kokemuksiaan systeemisestä kehittämisestä. Esimerkkinä Lahden sivistystoimen ja Päijät-Hämeen lapsiperhepalveluiden uudenlainen tapa nähdä lapset ja nuoret kustannusten sijaan panostuksena tulevaisuuteen. Illan aikana pohditaan systeemisen kehittämisen haasteita. Millaisia käytännöllisiä ja asenteellisia rajoja pitää ylittää, kun yritetään ajatella yhdessä uudella tavalla? Miten johtaja voi tukea systeemistä muutosta?

Ilmoittautuminen 20.3. mennessä osoitteeseen toimisto@dialogiakatemia.fi

Dialoginen keskustelu?

Dialoginen keskustelu tähtää ymmärryksen lisääntymiseen käsiteltävistä asioista, toisista ihmisistä ja omasta itsestä. Dialogi on demokratian luovuttamaton ydin, jolla vahvistetaan jokaisen ihmisen osallisuutta, tasa-arvoisuutta ja vapautta.

Refe- renssit

Niille jotka vielä tässä vaiheessa jonkinlaista vakuuttelua kaipasivat.

Laaja kenttä

Olemme edistäneet dialogia lukuisissa yhteyksissä Suomessa ja kansainvälisesti. Toimintamme on ulottunut Suomessa yli 300 organisaatioon ja työyhteisöön julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Monta tasoa

Työskentelemme jatkuvasti yhteiskunnan eri tasoilla: päiväkodeista, kouluista ja paikallisjärjestöistä aina yliopistoihin, keskussairaaloihin ja ministeriöihin.

Syvällä dialogissa

Työtämme tukee vahva tutkimustoiminta ja olemme kirjoittaneet useita artikkeleita ja kirjoja dialogista, oppimisesta ja demokratiasta.

Otetaanko erätauko?

Olimme keskeisessä roolissa Erätauko-mallin luomisessa ja viime vuosina olemme myös laajentaneet toimintaamme kansainväliseksi kouluttamalla dialogia eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa, reilulle viidellekymmenelle kansalaisuudelle.

Mukaan?

Yhteisössä pääsee tutustumaan ja keskustelemaan rakentavia.