Dialogi Demokratiassa

Demokraattinen yhteiselämä edellyttää kansalaisilta kykyä vuoropuheluun. Monimutkaisissa ja monikulttuurisissa yhteiskunnissa ihmisten on kuitenkin yhä vaikeampi ymmärtää toisiaan. Demokratian tulevaisuuden turvaamiseksi taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten kriisien keskellä tarvitaan yhteistoimintaa, jonka ytimessä on dialoginen keskustelu.

Dialogi demokratiassa -teos osoittaa vuoropuhelun välttämättömyyden katoavan kansanvallan pelastamiseksi. Filosofian perinteestä ammentaen teos esittelee dialogin edellyttämiä kykyjä. Samalla luonnostellaan uudenlaista osallisuustajun kansalaishyvettä, jonka omaksuminen voi elvyttää demokratian sen nykyisestä tilasta.

Teos näyttää, että yhdessä virittäytyminen, kuvitteleminen, harkinnan harjoittelu ja uskallus heittäytyä leikkiin voivat yhdistää ihmisiä yllätävin tavoin.

Gaudeamus 2016, ISBN 978-952-495-394-8

Kirjan voit ostaa täältä.

Kirja löytyy myös kirjastoista.

Kirjoittajasta

Kai Alhanen on tutkija ja kouluttaja Aretai Oy:ssä sekä DialogiAkatemian johtaja.

Kelaa sitä.

Tai lue vaikka lisää ajatuksia dialogista.