Palvelut

Koulu­tukset

DialogiAkatemia tarjoaa vankkaan asiantuntemukseen perustuvia erilaisia dialogi-koulutuksia. Pääosa koulutuksista on räätälöityjä tilauskoulutuksia yhteisöille, organisaatioille ja verkostoille. Koulutusta tehdään myös kansainvälisesti.

Erätauko-fasilitaattori ­ koulutus

Erätauko-fasilitaattorin koulutuksessa opit Erätauko-keskustelumallin ja fasilitoimaan rakentavia keskusteluja. Opit samalla dialogin periaatteet ja saat käytännön vinkkejä Erätauko-keskusteluiden soveltamiseen työssäsi ja organisaatiossasi.

Dialogisti-koulutus

Dialogisti-koulutuksessa perehdyt dialogin perusteisiin, sen ohjaamiseen sekä soveltamiseen erilaisissa työ- ja ryhmätilanteissa. Saat kokemusta dialogisena keskustelijana ja opit vaikuttamaan omalla toiminnallasi keskusteluihin siten, että vuorovaikutus kehittyy rakentavaan suuntaan. Pystyt hyödyntämään dialogia myös itsetuntemuksen välineenä ja ymmärrät, mitä dialoginen lähestymistapa tarkoittaa.

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen -koulutuksessa opit johtajana rakentamaan yhteisöjä ja organisaatioita dialogisiksi. Ymmärrät dialogisen johtamisen keskeiset ideat ja kykenet hyödyntämään dialogisia menetelmiä yhteisössäsi. Koulutuksessa työstämme johtajan työhön kuuluvaa ennakoinnin taitoa, avoimen ja tasapuolisen vallankäytön kysymyksiä sekä dialogisen johtajan eri rooleja.

Erätauko-kouluttajan koulutus

Erätauko-kouluttajakoulutuksessa opit kouluttamaan Erätauko-keskusteluiden suunnittelua ja toteutusta sekä kouluttamaan dialogin fasilitointia. Saat perehdytyksen Erätauko-mallin kouluttamiseen ja otat haltuun koulutusmateriaalin. Koulutuksen aikana suunnittelet oman Erätauko-koulutuksen. Lisäksi saat vinkkejä opitun soveltamiseen työssäsi ja omassa organisaatiossasi.

Dialogi-fasilitaattori jatko­koulutus

Dialogi-fasilitaattori jatkokoulutuksessa opit syventämään fasilitointiosaamistasi. Koulutus suunnitellaan osallistujien tarpeiden mukaan. Se pitää sisällään haastavien tilanteiden fasilitoinnin sekä ymmärryksen siitä, miten päästään hyvään dialogiin. Opit myös kuinka syvennät keskustelua ja miten pääset ristiriitatilanteista rakentavasti eteenpäin. Ymmärrät kuinka voit vaikuttaa dialogin suunnittelu- ja kutsuvaiheessa keskustelun onnistumiseen ja kuinka varmistetaan keskustelun vaikuttavuus.

Kutsu onnistuneesti -koulutus

Tilaisuuksien onnistumiseen vaikuttaa merkittävästi, kuinka hyvin saa paikalle juuri ne henkilöt ja ryhmät, jotka asian kannalta ovat tärkeitä, ja kuinka hyvin saa heidät ennakkoon motivoitua osallistumaan itse tilaisuudessa.

Kutsu onnistuneesti -koulutuksessa opit, kuinka pystyt saamaan tilaisuuksiisi haluamasi osallistujat.

Perehdytys dialogiin ja/tai Erätaukoon

Dialogiin perehdytyksessä tutustutaan dialogin perusteisiin: ohjaamiseen sekä soveltamiseen erilaisissa työ- ja ryhmätilanteissa sekä yhteiskunnassa.

Erätauko-perehdytyksessä tutustutaan Erätauko-keskusteluiden järjestämiseen ja työkaluihin. Perehdytys tähtää Erätauon omaksumiseen ja keskusteluiden itsenäiseen toteutukseen.

Perehdytykset on tilattavissa eri pituisina kokonaisuuksina kahdesta tunnista kokonaiseen päivään.

Dialogpaus (Erätauko) facilitator utbildning

Under Dialogpaus facilitator – utbildningen lär du dig Dialogpaus-modellen och hur du faciliterar konstruktiva diskussioner. Samtidigt lär du dig grunderna i dialogen och får praktiska tips om hur du kan tillämpa Dialogpaus i ditt arbete och i din organisation.

Dialogi etäyhteyk­sissä -täydennys­koulutus

Työelämä tulee jatkossakin tapahtumaan osittain etänä ja tarvitsemme ymmärrystä siitä, kuinka etätapaamisiin saa mukaan syvempää ymmärrystä, kohtaamista ja luovuutta. Puolen päivän mittaisessa koulutuksessa tarjotaan konkreettisia työkaluja siihen, kuinka etäkokouksiin, palavereihin ja muihin etänä toteutettaviin tilaisuuksiin voi tuoda dialogisuutta.

Verkko­kurssi

Johdatus dialogiin verkkokurssina! Luentoja, näytedialogi ja kokemuksia!

Johdatus dialogiin -verkkokurssi julkaistaan helmikuussa 2023. Sitä odotellessa katso oheinen traileri!

Muut palvelut

Laajempia kokonaisuuksia, joihin voi yhdistää koulutuksia.

Dialogineuvonantaja

Tilaa DialogiAkatemian neuvonantaja edistämään dialogia organisaatiossa. Neuvonantaja auttaa organisaatiota ottamaan dialogin käyttöön suunnitellusti, esimerkiksi käytäntöjen (esim. tilaisuuksien, vuorovaikutuksen, osallisuuden, kokousten, tiimityön, asiakastapaamisten) kehittämisessä dialogisemmiksi ja voi toimia johdon tukena muutoksissa tai osallistua materiaalin tuottamiseen. Neuvonantaja voi myös valmentaa henkilöstöä dialogiin liittyvissä erityiskysymyksissä. Kokonaisuus suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa ja se sisältää yleensä myös jonkin DialogiAkatemian koulutuksista.

Dialogin käyttöönottopaketti

Dialogin käyttöönottopaketti on kokonaisuus, jossa dialogi otetaan käyttöön laajasti koko yksikössä tai organisaatiossa. Käyttöönottopaketti suunnitellaan aina tilaajan kanssa yhdessä ja palvelua tehdään yleensä vähintään puoli vuotta, ja se pitää sisällään sekä dialogineuvonantajan että koulutuksia.

Akuuttien tilanteiden dialogit

Voit tilata asiantuntijamme auttamaan dialogin edistämisessä yhteisössäsi, organisaatiossasi tai yhteiskunnallisessa toiminnassa, tilanteessa jossa keskustelukulttuuri on tulehtunut.

Esimerkki Akuuttien tilanteiden dialogista on käynnistämämme Poikkeusajan dialogit.

Haastavien dialogien fasilitointi

Suunnittelemme ja fasilitoimme haastavia dialogeja. Haastavuus voi olla vaikeassa aiheessa tai tulehtuneessa tilanteessa tai molemmissa. Usein nämä vaativat useamman dialogin sarjan.

Mahtaako toimia?

Ollaan yhteydessä.