Palvelut

Dialogisti-koulutus

Dialogisti-koulutuksessa perehdyt dialogin perusteisiin, sen ohjaamiseen sekä soveltamiseen erilaisissa työ- ja ryhmätilanteissa. Saat kokemusta dialogisena keskustelijana ja opit vaikuttamaan omalla toiminnallasi keskusteluihin siten, että vuorovaikutus kehittyy rakentavaan suuntaan. Pystyt hyödyntämään dialogia myös itsetuntemuksen välineenä ja ymmärrät, mitä dialoginen lähestymistapa tarkoittaa.

Dialogisuuden ytimessä on oppimisprosessi, joka perustuu ihmisten erilaisten kokemusten saattamiseen vuorovaikutukseen keskenään. Lähestymistavassa korostuvat omien ja toisten kokemusten reflektiivinen tutkiminen, erilaisten näkemysten kunnioittava kuunteleminen, suora puhe, ristiriitojen rakentava käsitteleminen ja uusien yhteyksien etsiminen.

Kenelle

Koulutus on suunnattu sinulle, joka teet asiakastyötä tai kehität tai ohjaat tiimien, työyhteisöjen, henkilöstön tai verkostojen toimintaa sekä jokaiselle dialogisuudesta kiinnostuneelle.

Hyödyt

  • Opit perusteet dialogista, sen ohjaamisesta sekä soveltamisesta erilaisissa työ- ja ryhmätilanteissa
  • Saat keinoja dialogin käyttämiseen kokouksissa, keskusteluissa ja kehittämistyössä
  • Voit osallistua eri muotoisiin dialogeihin
  • Pääset tekemään omia dialogisia kokeiluja
  • Tutustut alan kirjallisuuteen

Koulutuksen rakenne ja varattava aika

Koulutus muodostuu viidestä lähipäivästä, kirjallisuuteen perehtymisestä sekä lähipäivien välillä tehtävistä dialogikokeiluista ja pienryhmätapaamisista. Lähipäivien lisäksi aikaa tulee varata kokeilujen suunnittelulle, toteuttamiselle ja reflektoinnille sekä pienryhmätapaamisille koulutuskertojen välissä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 900 euroa (+ alv 24%).

Hinta sisältää lähiopetuksen ja siinä jaettavan oppimateriaalin, välijaksojen työskentelyiden ohjeistuksen sekä aamu- ja iltapäiväkahvit lähipäivinä.

Kouluttajat

Olli-Pekka Ahtiainen on dialogisen työnohjauksen ja kouluttamisen kokenut ammattilainen. Hänellä on laaja kokemus dialogisuuden soveltamisesta johtamisessa, työnohjauksessa, työyhteisöjen ja verkostojen kehittämisessä ja koulutuksessa.

Anne Kansanaho on työnohjaaja ja kouluttaja. Hän on vienyt dialogisuuden toimintatapoja käytännönläheisesti lukuisiin yhteisöihin ja organisaatioihin.

Katriina Lehti on kouluttaja ja työnohjaaja. Hänellä on pitkä kokemus dialogisesta työskentelystä erilaisten ryhmien, työyhteisöjen ja esimiesten kanssa.

Lähipäivien sisältö

1. Dialogisuuden lähtökohdat/perusteet

Ensimmäisessä koulutuspäivässä osallistujat perehdytetään dialogisuuden perusteisiin. Dialogia lähestytään keskusteluna, jonka keskiössä on ihmisten erilaisista kokemuksista oppiminen. Tätä tukevat yhteistoiminnalliset taidot, joita ovat erityisesti: kuunteleminen, liittyminen, suora puhe, jännitteiden käsittely ja uusien yhteyksien hahmottaminen. Jo ensimmäisestä koulutuspäivästä lähtien osallistujat pääsevät itse harjoittelemaan dialogista keskustelutapaa.

2. Dialogin ohjaaminen

Toisessa koulutuspäivässä keskitytään dialogin ohjaamiseen. Ohjaamista lähestytään sekä ryhmän ohjaamisen että dialogin ohjaamisen erityiskysymysten näkökulmista. Osallistujat saavat välineitä sekä dialogin ohjaamisen suunnitteluun että toteuttamiseen. Osallistujat pääsevät yhdessä harjoittelemaan näiden menetelmien käyttöä koulutuspäivän aikana.

3. Haastavat tilanteet

Kolmannen koulutuspäivän aiheena on dialogin käyttö haastavissa tilanteissa. Dialogin avulla voidaan käsitellä myös yhteisöjen jännitteitä ja ehkäistä ristiriitojen kärjistymistä. Koulutettavat saavat välineitä haastaviin tilanteisiin osallistumiseen sekä niissä ohjaajana työskentelyyn.

4. Dialogi työyhteisön rakenteissa

Neljännessä koulutuspäivässä syvennytään dialogin käyttämiseen työyhteisöjen ja organisaatioiden arjessa, erityisesti kokouksissa, keskusteluissa ja kehittämistyössä. Osallistujat oppivat synnyttämään dialogisen vuorovaikutuksen mahdollistavia tilanteita työssä ja ymmärtävät niiden merkityksen yhteistoiminnalle.

5. Koulutuksen päättöseminaari

Viimeisenä päivänä kootaan koulutusprosessin aikana tehtyjä käytännön kokeiluja ja opitaan myös toisten kokemuksista.

Pienryhmät

Osallistujista muodostetaan 3-4 hengen ryhmiä, jotka kokoontuvat lähiopetuspäivien välissä. Näissä ryhmissä osallistujat auttavat toisiaan dialogikokeiluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Pienryhmät toimivat myös lukupiireinä.

Dialogikoulutusten kokonaisuus

DialogiAkatemian koulutukset muodostavat kokonaisuuden, ja voit kouluttautua syvemmälle esimerkiksi Dialogi-fasilitaattori jatko- tai Dialoginen johtaminen -koulutuksessa tai liittyä kurssilla muodostettavaan vertaisten ryhmään.

Voit tilata koulutuksen räätälöitynä myös omaan organisaatioosi.

Paikka

Koulutustila Seitsemästaivas, Yliopistonkatu 60 A, 7 krs, Tampere

Aika

23.10.2024-18.2.2025 klo 9-16 (23.10., 20.11., 12.12., 20.1. ja 18.2.)

Ilmoittautuminen

Koulutukseen voi ilmoittautua 4.10.2024 mennessä osoitteeseen toimisto@dialogiakatemia.fi

Lisätietoa

Vastaava kouluttaja
Olli-Pekka Ahtiainen
olli-pekka.ahtiainen@aretai.org
0405883076

Semmonen.

Luuri käteen? Tai sitten tutustumaan kaikkeen muuhun toimintaan.