Tjänster

Dialogist-utbildning

Under Dialogist-utbildningen lär du dig grunderna i dialogen, hur du leder en dialog samt hur du kan tillämpa dialogen i olika arbetsgemenskaper och gruppsammanhang. Du lär dig att bli en dialogisk samtalspart och samtidigt påverkar du andra i arbetsgemenskapen så att kommunikationen utvecklas och blir konstruktiv. Du lär dig också att använda dialogen som verktyg för att lära känna dig själv och du förstår vad ett dialogiskt förhållningssätt innebär.

Ytterligare information

Dialogist-utbildning är på finska.

Jep!

Lyft luren? Eller vill du bekanta dig med annan verksamhet som finns!