Palvelut

Dialoginen johtaminen

Koulutuksessa opit johtajana rakentamaan yhteisöjä ja organisaatioita dialogisiksi. Ymmärrät dialogisen johtamisen keskeiset ideat ja kykenet hyödyntämään dialogisia menetelmiä yhteisössäsi. Koulutuksessa työstämme johtajan työhön kuuluvaa ennakoinnin taitoa, avoimen ja tasapuolisen vallankäytön kysymyksiä sekä dialogisen johtajan eri rooleja.

Dialogisen työkulttuurin tavoitteena on parempi ihmisten välinen luottamus ja yhteistyö sekä kyky ratkoa ongelmia luovasti. Dialogisuus mahdollistaa tasa-arvoisen, turvallisen ja sitoutuneen työyhteisön syntymisen. Dialogin avulla voidaan myös menestyksekkäästi käsitellä yhteisöjen jännitteitä ja ehkäistä ristiriitojen kärjistymistä sekä tukea laadukasta päätöksentekoa.

Kenelle?

Koulutus on sinulle, joka toimit organisaation johtotehtävissä tai esihenkilönä. Koulutus sopii myös työryhmän, hankkeen, tiimin tai verkoston vetäjille.

Hyödyt

  • Opit johtajana rakentamaan yhteisöjä ja organisaatioita dialogiseksi
  • Ymmärrät dialogisen johtamisen keskeiset ideat ja kykenet hyödyntämään dialogisia menetelmiä yhteisössäsi
  • Opit, miten dialogia voidaan hyödyntää osallisuutta vahvistavissa kokouksissa, tiimityöskentelyssä, kokeilevassa kehittämisessä, visiotyöskentelyissä sekä muutosjohtamisessa
  • Kykenet kuulemaan työntekijöiden todellisia kokemuksia ja pystyt johtamaan toimintaa niiden pohjalta
  • Pystyt käyttämään dialogia rakentavasti ristiriitatilanteista eteenpäin pääsemiseksi
  • Ymmärrät paremmin organisaatioiden ja yhteiskunnan systeemistä kokonaisuutta

Hinta

Koulutuksen hinta on 1100 euroa (+ alv 24 %). Hinta sisältää lähiopetuksen ja siinä jaettavan materiaalin, välijaksojen työskentelyn ohjeistuksen sekä aamu- ja iltapäiväkahvit lähipäivinä.

Kouluttajat

Jarkko Soininen on dialogin fasilitoinnin ja kouluttamisen pitkän linjan ammattilainen. Hänellä on laaja kokemus dialogisuuden kouluttamisessa, työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämisessä sekä johtamisessa. Hän on myös kokenut esimiesten ja johtajien työnohjaaja.

Marko Kangas on suomalaisen työelämän asiantuntija sekä dialogisen johtamisen kouluttaja ja valmentaja. Hän työskentelee tiimien, organisaatioiden ja verkostojen kehittäjänä Suomessa ja ulkomailla. Aretai Oy:n toimitusjohtajana hän soveltaa dialogisen johtamisen oppeja arjessa.

Katriina Lehti on kouluttaja ja työnohjaaja. Hänellä on pitkä kokemus dialogisesta työskentelystä erilaisten ryhmien, työyhteisöjen ja esimiesten kanssa.

Janne Kareinen on dialogin fasilitoinnin ja kouluttamisen pitkän linjan ammattilainen. Hänellä on laaja kokemus dialogisuuden kouluttamisessa, työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämisessä sekä johtamisessa.

Lähipäivien sisältö

1. Dialogisen johtamisen perusteet

Ensimmäisenä päivänä tutustutaan dialogisen johtamisen perusteisiin. Erityisesti pohditaan esimiehen rooliin kuuluvaa ennakoinnin taitoa, johtajan vallankäyttöä sekä dialogisen johtajan eri rooleja. Osallistujat johdatetaan kytkemään dialogisen johtamisen periaatteita omaan toimintaansa.

2. Dialogin tuominen työyhteisöön

Toisena koulutuspäivänä syvennytään keinoihin tuoda dialogia työyhteisöjen ja organisaatioiden arkeen. Erityisesti keskitytään dialogin käyttöön kokouksissa ja keskusteluissa. Osallistujat oppivat käytännön menetelmiä, joilla he voivat kehittää näiden tilanteiden dialogisuutta.

3. Jännitteisten tilanteiden ja ristiriitojen käsittely

Kolmantena päivänä opitaan, miten dialogin avulla voidaan käsitellä yhteisöjen jännitteitä ja ehkäistä ristiriitojen kärjistymistä. Ristiriitatilanteiden käsittelyä lähestytään yhtäältä ryhmän ja organisaation perustehtävän kirkastamisen ja toisaalta organisaatiossa tarvittavan luottamuksen rakentamisen, työntekijöiden yksilöllisten vahvuuksien hyödyntämisen ja tunteiden yhteissäätelyn näkökulmasta.

4. Dialogi organisaation kehittämisessä, visiotyöskentelyssä sekä muutosjohtamisen tukena

Dialogiseen yhteistoimintaan liittyy olennaisesti oman toiminnan reflektointi ja omista kokemuksista oppiminen sekä kyky hahmottaa organisaation ja yhteiskunnan systeemistä kokonaisuutta. Neljäntenä koulutuspäivänä opitaan, miten dialogia voidaan hyödyntää kehittämistyössä, visiotyöskentelyissä sekä muutosjohtamisen tukena ja saada työyhteisö mukaan prosesseihin.

 5. Päätösseminaari sekä omien haastavimpien tilanteiden pohdintaa

Viimeisenä päivänä kootaan koulutusprosessin aikana tehtyjä käytännön kokeiluja ja opitaan myös toisten kokemuksista. Koulutuspäivän aikana pohditaan yhdessä haasteellisiksi koettuja tilanteita.

Dialogikoulutusten kokonaisuus

DialogiAkatemian koulutukset muodostavat kokonaisuuden. Voit liittyä koulutuksessa muodostettavaan johtajien vertaisryhmään, jossa voi esimerkiksi jakaa omaan organisaatioon liittyviä kokemuksia dialogin käyttämisestä tai dialogisesta työyhteisöstä.

Paikka

Aretai, Kinaporinkatu 2 B 19, Helsinki

Aika

18.9.2024-15.1.2025 klo 9-16 (18.9., 23.10., 20.11., 17.12., 15.1.)

Ilmoittautuminen

Koulutukseen voi ilmoittautua 30.8.2024 mennessä osoitteeseen toimisto@dialogiakatemia.fi

Lisätietoa

Vastaava kouluttaja Jarkko Soininen
jarkko.soininen@aretai.org
040 0857864

Semmonen.

Luuri käteen? Tai sitten tutustumaan kaikkeen muuhun toimintaan.