Tjänster

Dialogiskt ledarskap

Under Dialogiskt ledarskap-utbildningen lär du dig som ledare att bygga upp dialogiska arbetsgemenskaper och organisationer. Du förstår de centrala idéerna i det dialogiska ledarskapet och du kan tillämpa dialogiska modeller i din arbetsgemenskap. Under utbildningen utvecklas din förmåga att förutse och vi reflekterar frågor kring öppenhet och jämlikhet i ledarskapet samt de olika rollerna ett dialogiskt ledarskap innefattar.

Ytterligare information

Dialogiskt ledarskap-utbildningen är på finska.

Jep!

Lyft luren? Eller vill du bekanta dig med annan verksamhet som finns!