Toiminta

Koulu-tukset

DialogiAkatemia tarjoaa vankkaan asiantuntemukseen perustuvia erilaisia dialogi-koulutuksia. Pääosa koulutuksista on räätälöityjä tilauskoulutuksia yhteisöille, organisaatioille ja verkostoille. Koulutusta tehdään myös kansainvälisesti.

Dialogisti-koulutus

Dialogisti-koulutuksessa opit perusteet dialogista, sen ohjaamisesta sekä soveltamisesta erilaisissa työ- ja ryhmätilanteissa. Opit olemaan dialoginen keskustelija ja vaikuttamaan omalla toiminnallasi keskusteluihin siten, että vuorovaikutus kehittyy rakentavaan suuntaan. Opit myös käyttämään dialogia itsetuntemuksen välineenä ja ymmärrät, mitä dialoginen lähestymistapa tarkoittaa.

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen -koulutuksessa opit johtajana rakentamaan yhteisöjä ja organisaatioita dialogisiksi. Ymmärrät dialogisen johtamisen keskeiset ideat ja kykenet hyödyntämään dialogisia menetelmiä yhteisössäsi. Koulutuksessa työstämme johtajan työhön kuuluvaa ennakoinnin taitoa, avoimen ja tasapuolisen vallankäytön kysymyksiä sekä dialogisen johtajan eri rooleja.

Erätauko-fasilitaattori ­ koulutus

Erätauko-fasilitaattorin koulutuksessa opit Erätauko-keskustelumallin ja fasilitoimaan rakentavia keskusteluja. Opit samalla dialogin periaatteet ja saat käytännön vinkkejä Erätauko-keskusteluiden soveltamiseen työssäsi ja organisaatiossasi.

Erätauko-fasilitaattori ­ koulutus

Erätauko-fasilitaattorin koulutuksessa opit Erätauko-keskustelumallin ja fasilitoimaan rakentavia keskusteluja. Opit samalla dialogin periaatteet ja saat käytännön vinkkejä Erätauko-keskusteluiden soveltamiseen työssäsi ja organisaatiossasi.

Dialogpaus-facilitator utbildningen

Under Dialogpaus facilitator – utbildningen lär du dig Dialogpaus-modellen och hur du faciliterar konstruktiva diskussioner. Samtidigt lär du dig grunderna i dialogen och får praktiska tips om hur du kan tillämpa Dialogpaus i ditt arbete och i din organisation.

Erätauko-fasilitaattori jatko­koulutus

Erätauko-fasilitaattori jatkokoulutuksessa opit syventämään fasilitointiosaamistasi. Koulutus suunnitellaan osallistujien tarpeiden mukaan. Se pitää sisällään haastavien tilanteiden fasilitoinnin sekä ymmärryksen siitä, miten päästään hyvään dialogiin. Opit myös kuinka syvennät keskustelua ja miten pääset ristiriitatilanteista rakentavasti eteenpäin. Ymmärrät kuinka voit vaikuttaa dialogin suunnittelu- ja kutsuvaiheessa keskustelun onnistumiseen ja kuinka varmistetaan keskustelun vaikuttavuus.

Erätauko-kouluttajan koulutus

Erätauko-kouluttajakoulutuksessa opit kouluttamaan Erätauko-keskusteluiden suunnittelua ja toteutusta sekä kouluttamaan dialogin fasilitointia. Saat perehdytyksen Erätauko-mallin kouluttamiseen ja otat haltuun koulutusmateriaalin. Koulutuksen aikana suunnittelet oman Erätauko-koulutuksen. Lisäksi saat vinkkejä opitun soveltamiseen työssäsi ja omassa organisaatiossasi.

Kutsu onnistuneesti -koulutus

Kutsu onnistuneesti -koulutuksessa opit, kuinka pystyt saamaan tilaisuuksiisi haluamasi osallistujat. Yleensä ongelma ei ole tilaisuuden kiinnostamaton aihe tai sisältö vaan se ettei kutsuprosessi onnistu. Opit toteuttamaan kutsuprosessin niin, että osallistujat ovat valmiiksi virittäytyneitä ja motivoituneita tullessaan tilaisuuteen ja saat työkaluja kutsuaksesi mukaan myös heidät, jotka normaalisti eivät osallistu.

Perehdytys dialogiin ja/tai Erätaukoon

Dialogiin perehdytyksessä tutustutaan dialogin perusteisiin: ohjaamiseen sekä soveltamiseen erilaisissa työ- ja ryhmätilanteissa sekä yhteiskunnassa.

Erätauko-perehdytyksessä tutustutaan Erätauko-keskusteluiden järjestämiseen ja työkaluihin. Perehdytys tähtää Erätauon omaksumiseen ja keskusteluiden itsenäiseen toteutukseen.

Perehdytykset on tilattavissa eri pituisina kokonaisuuksina kahdesta tunnista kokonaiseen päivään.

Muut palvelut

Laajempia kokonaisuuksia, joihin voi yhdistää kolulutuksia.

Dialogineuvonantaja

Tilaa DialogiAkatemian neuvonantaja edistämään dialogia organisaatiossa. Neuvonantaja auttaa organisaatiota ottamaan dialogin käyttöön suunnitellusti, esimerkiksi käytäntöjen (esim. tilaisuuksien, vuorovaikutuksen, osallisuuden, kokousten, tiimityön, asiakastapaamisten) kehittämisessä dialogisemmiksi ja voi toimia johdon tukena muutoksissa tai osallistua materiaalin tuottamiseen. Neuvonantaja voi myös valmentaa henkilöstöä dialogiin liittyvissä erityiskysymyksissä. Kokonaisuus suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa ja se sisältää yleensä myös jonkin DialogiAkatemian koulutuksista.

Dialogin käyttöönottopaketti

Dialogin käyttöönottopaketti on kokonaisuus, jossa dialogi otetaan käyttöön laajasti koko yksikössä tai organisaatiossa. Käyttöönottopaketti suunnitellaan aina tilaajan kanssa yhdessä ja palvelua tehdään yleensä vähintään puoli vuotta, ja se pitää sisällään sekä dialogineuvonantajan että koulutuksia.

Akuuttien tilanteiden dialogit

Voit tilata asiantuntijamme auttamaan dialogin edistämisessä yhteisössäsi, organisaatiossasi tai yhteiskunnallisessa toiminnassa, tilanteessa jossa keskustelukulttuuri on tulehtunut.

Mahtaako toimia?

Ollaan yhteydessä.