Toiminta

Koulutukset

Dialogitaitojen perusteet-koulutus Helsingissä 22.10.2018-25.3.2019

Erätauko-dialogin fasilitaattorikoulutus Helsingissä 25.2. ja 28.3.2019

Erätauko-dialogin kouluttajakoulutus Helsingissä 21.1.-5.3.2019

Tilattava Erätauko-dialogin fasilitaattorikoulutus

 

Iltatilaisuudet

Helsingissä

 

Tampereella

 

 

Aiemmat tapahtumat

Dialogi työnohjauksessa 12.12.2018

Kouluttaja ja työnohjaaja Jarkko Soininen kertoo, miten eri tavoin dialogia voidaan hyödyntää työnohjauksessa. Yksi voimallisimmista keinoista on työnohjaajan oma aktiivinen osallistuminen dialogiseen keskusteluun. Parhaimmillaan dialogi auttaa ihmisiä löytämään yhdessä uusia luovia ratkaisuja työnsä kiperimpiin pulmiin.

Traumatisoitumisen seuraukset — mitä jokaisen olisi hyvä ymmärtää? 11.12.2018

Kouluttaja Anne Kansanaho alustaa traumatisoitumisen seurauksista yksilöille ja yhteisöille. Monet kohtaavat elämässään tilanteita, jotka pirstovat kokemuksen elämän eheydestä. Mitä tästä seuraa yksilölle? Mitä traumatisoituminen merkitsee yhteisöille? Miten voimme löytää keinoja elää viisaasti traumojen kanssa?

Taitava vuorovaikutus ohjauksessa 7.11.2018

Kouluttaja, työnohjaaja ja tutkija Sanna Vehviläinen alustaa tutkimustiedon ja pitkän kokemuksensa perusteella ohjausvuorovaikutuksen ydinilmiöistä. Mitkä ovat hyvän ohjauksen peruselementit? Millaisia ovat tyypilliset ongelmat ja niiden ratkaisut?

Tieteidenvälisellä vuoropuhelulla viheliäisten ongelmien kimppuun 5.11.2018

Tutkija Tuuli Hirvilammi alustaa tieteidenvälisen vuoropuhelun merkityksestä viheliäisten ongelmien tutkimisessa ja systeemisten ratkaisujen löytämisessä. Esimerkkinä toimii hyvinvointitutkimuksen ja ympäristötutkimuksen yhdistäminen. Miten voimme ymmärtää paremmin luonnon ja vakavien ympäristöongelmien merkityksiä ihmisten hyvinvoinnille?

Läsnäolo — yhteyden kokemus 10.10.2018

Luovien alojen nomadi Virpi Koskela esittelee tuoreen väitöskirjansa (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) tuloksia. Läsnäolon kokemus on
yhteyttä joko itseen (sisäiseen luontoon) tai toisiin ihmisiin ja
ympäristöön (ulkoiseen luontoon). Ihmisten läsnäolon kokemukset lisäävät yksilöiden ja yhteisöjen luovuutta sekä merkityksellisyyden kokemuksia.

Moniäänisyys musiikissa ja sen sovittamisessa 1.10.2018

Trumpetisti ja sovittaja Tero Lindberg kertoo työstään musiikin parissa. Hyvin toimiva yhtye ja onnistuneiden sovitusten synty vaativat musiikin ammattilaisten erilaisten kykyjen ja taitojen yhdistämistä. Millaista on muusikoiden vuoropuhelu? Miten syntyy yhteinen luovuus?

Dialogin fasilitointi 17.9.2018

Sitran asiamies Tapio Anttila jakaa kokemuksiaan ja pohdintojaan vaativissa dialogeissa toimimisesta. Mitkä tekijät edistävät dialogia? Mitkä asiat estävät dialogia? Milloin on dialogin aika? Milloin on vain syytä lisätä dialogisuutta erilaisiin prosesseihin?

Toimivampaa verkostotyötä 3.9.2018

Kouluttajat Olli-Pekka Ahtiainen ja Marko Kangas alustavat dialogisuudesta verkostotyössä. Esimerkkinä toimii Kouvolan kaupungin hyvinvointipalveluiden verkostotyön kehittäminen. Mitkä ovat verkoston toimivuuden avaintekijöitä? Miten dialogisuus voi tukea verkostotyön onnistumista?

Kokemuksesta kirjoittaminen – dialogi-ilta päiväkirjatyöstä 23.5.2018

Luovan alan työnohjaaja Mari Käki alustaa päiväkirjatyöskentelystä. Kirjoittamalla voi käsitellä ihmissuhteita, omaa identiteettiä, ristiriitaisia tunteita, setviä eri elämänvaiheiden kysymyksiä tai tutkia käännekohtia. Illan aikana keskustellaan luovasta kirjoittamisesta elämän työstämisen välineenä.

Dialogi organisaatiomuutoksissa 25.4.2018

Tutkija ja kouluttaja Tiina Soini kertoo dialogin hyödyntämisestä organisaatiomuutoksissa. Onnistunut muutosprosessi edellyttää hyvää yhteistyötä työntekijöiltä ja taitavaa johtamista. Miten muutosta käsitellään ja ohjataan dialogin keinoin? Miten dialogi tuodaan osaksi organisaation toimintaa?

Dialogia näyttämöllä — tekstistä esitykseksi 23.4.2018

Teatteriohjaaja Esa Leskinen avaa luovaa prosessia, jossa näytelmäteksti muovautuu ideasta esitykseksi. Teoksen luomiseen tarvitaan dialogia niin kirjoittaessa, näytelmän harjoituksissa kuin esitystilanteessa yleisön kanssa.

Dialogia Japanissa – oma näkökulma ja ääni vai yhteisöjen harmonia ja hierarkia? 26.3.2018

Emeritusprofessori Tom Arnkil kertoo kokemuksistaan dialogin kouluttamisesta Japanissa. Dialogilla näyttää olevan taipumus synnyttää uudenlaisia ihmisten välisiä suhteita ja oivalluksia myös hyvin toisenlaisessa kulttuurissa toisella puolella maapalloa.

Dialogi kansalaistaidoksi 22.3.2018

Kouluttajat Olli-Pekka Ahtiainen ja Anne Kansanaho alustavat dialogin merkityksestä monimuotoisessa ja -kulttuurisessa yhteiskunnassa. Tarvitsemme dialogitaitoja toistemme kokemusten ymmärtämiseksi. Pitäisikö dialogi määrittää kansalaistaidoksi ja sen opettelu aloittaa jo
koulussa?

Näkökulmia työyhteisökonflikteihin ja niiden selvittelyyn 27.2.2018

Konsultti Riitta Jauhiainen esittelee erilaisia näkökulmia työyhteisökonflikteihin ja kertoo kokemuksistaan niiden selvittelijänä. Mistä kaikesta konfliktit voivat kertoa? Millä tavoilla niitä voidaan selvitellä? Miten työyhteisöjen konfliktit voivat kääntyä yhteiseksi oppimiseksi?

Dialogisuus verkostotyössä 29.1.2018

Kouluttajat Olli-Pekka Ahtiainen ja Marko Kangas alustavat dialogisuudesta verkostotyössä. Esimerkkinä toimii Kouvolan kaupungin hyvinvointipalveluiden verkostotyön kehittäminen. Mitkä ovat verkoston toimivuuden avaintekijöitä? Miten dialogisuus voi tukea verkostotyön onnistumista?

Traumatisoitumisen seuraukset – mitä jokaisen olisi hyvä ymmärtää? 11.12.2017

Kouluttajat Anne Kansanaho ja Katriina Lehti alustavat traumatisoitumisen seurauksista yksilöille ja yhteisöille. Monet kohtaavat elämässään tilanteita, jotka pirstovat kokemuksen elämän eheydestä. Mitä tästä seuraa yksilölle? Mitä traumatisoituminen merkitsee yhteisöille? Miten voimme löytää keinoja elää viisaasti traumojen kanssa?

Demokraattinen perintömme 8.11.2017

Filosofit Kai Alhanen ja Tuukka Perhoniemi esittelevät uutta kirjaansa Demokraattinen perintömme. Demokratia ei ole yksi poliittinen idea muiden joukossa. Se on monisäikeinen kudelma erilaisia älyllisiä ja käytännöllisiä oivalluksia, jotka ovat kehittyneet pitkän ajan kuluessa. Miten nämä ideat voivat auttaa meitä demokratian vahvistamisessa?

Miten palauttaa henkilöstön hallinnantunne työssä? 2.10.2017

Organisaatiokoutsit Tomi Lamppula ja Pekka Lavila rakentavat henkilöstön hallinnantunnetta kokeilukulttuurin keinoin. Tilaisuudessa he jakavat kokemuksiaan käytännön kokeiluista ja ohjaavat osallistujat yhteiseen oppimiseen tähtäävään keskusteluun.

Tanssi kehojen dialogina 13.9.2017

Tanssijat Jukka Haapalainen ja Sirpa Suutari-Jääskö kertovat, miten tanssiteos syntyy tutkimalla oman ja tanssiparin kehon tuntemuksia, liikkeitä ja ilmaisevia eleitä. Tanssiteos on dialogia niin esiintyjien kesken kuin myös yleisön kanssa.

Miten tavoitamme toistemme mielentiloja? 24.4.2017

Filosofi Joona Taipale alustaa aiheesta. Illan aikana syvennytään empatian lähtökohtiin. Empaattisessa kokemuksessa toisten ihmisten mielentilojen tavoittaminen vertautuu musiikin melodian kuulemiseen.

Voiko politiikassa olla dialogia? 27.3.2017

Toimittaja ja teatteriohjaaja Susanna Kuparinen keskustelee osallistujien kanssa politiikan puhekulttuurista. Poliittinen puhe on yleensä väittelyä, mutta toisinaan myös välttelyä, päälle puhumista ja harhauttamista. Onko edes mahdollista, että politiikassa voitaisiin käydä ymmärrykseen tähtäävää dialogia?

Haavoittuvuus ja sanaton ääni 16.2. 2017

Laulu- ja nykytaiteilija, tutkija Heidi Fast alustaa sanattoman äänellisen vuorovaikutuksen ilmiöistä. Samalla pohditaan miten äänitaiteen avulla voidaan ilmaista ihmisenä olemisen haavoittuvimpia piirteitä, jotka eivät tule järkeistävän puheen piiriin. Mihin haavoittuvuutta tarvitaan nyky-yhteiskunnassa ja mikä sen ilmaisemista estää? Illan aikana tutkitaan myös käytännössä ihmisäänen resonanssin vaikutuksia.

Dialogi organisaatiomuutoksissa 23.1.2017

Tutkija ja kouluttaja Tiina Soini kertoo dialogin hyödyntämisestä organisaatiomuutoksissa. Onnistunut muutosprosessi edellyttää hyvää yhteistyötä työntekijöiltä ja taitavaa johtamista. Miten muutosta käsitellään ja ohjataan dialogin keinoin? Miten dialogi tuodaan osaksi organisaation toimintaa?

Vihapuheesta dialogiin 13.12.2016

Kouluttaja Jarkko Soininen esittelee vihapuheen käsittelyyn suunnattujen koulutusten antia. Kuluneen vuoden aikana on ympäri Suomea toteutettu koulutuksia, joissa on valmennettu nuorisotyöntekijöitä kohtaamaan nuorten vihapuhe dialogin keinoin. Miten tämä tapahtuu? Voiko vihapuheen kääntää dialogiksi?

Kokopäivätyönä luovuus 17.11.2016

Viihteen ja populaarikulttuurin monitaituri Sampo Marjomaa keskustelee osallistujien kanssa luovan työn lähtökohdista. Mistä uudet, hullut ja hauskat ideat tulevat? Kuinka ideat kehittyvät ja muuntuvat työn eri vaiheissa?

Monikulttuurisen työyhteisön johtaminen 24.10.2016

Tutkija, kehittäjä Eila Isotalus ja filosofi Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila alustavat johtamisesta monikulttuurisissa työyhteisöissä. Monikulttuurisen työyhteisön haasteita on, että yhteisön jäsenet eivät tunne toistensa kulttuurisidonnaisia merkityksiä. ’Todellisuudesta neuvottelu’ on menetelmä oppia tuntemaan paremmin omia ja toisten merkityksiä päivittäisissä tilanteissa.

Tilaa mielekkäälle työlle 29.9.2016

Tutkija ja kouluttaja Elina Henttonen johdattaa työelämän mielekkyyden äärelle. Tehostamisen, kiireen ja suoritusmittareiden paineessa työelämän mielekkyys on koetuksella. Vastavoimaksi herätellään uusia näkökulmia työelämän kehittämiseen, työkäytäntöjen yhteisölliseen toisintekemiseen ja ammatillisen toimijuuden vahvistamiseen.

Imagination in Dialogue 18.6.2016
Workshop with Professor Martha Nussbaum

The workshop brings together philosophers, artists, social scientists, psychologists, cognitive scientists, consults and psychotherapists, interested in studying the role of imagination in human communality. More specifically the aim is to discuss the possibilities of dialogical encounters and their dependency on our capacities of imagination, central to all human cooperation and culture — educational, political and scientific.

The workshop draws inspiration and information from Professor Nussbaum’s philosophy, most importantly from her works Poetic Justice: The Literary Imagination and Public Life, Political Emotions: Why Love Matters for Justice and Not for Profit, and it aims at establishing a new form of scholarly exchange between philosophy, visual arts, and the human sciences.

The workshop is organized together with the University of Jyväskylä.

Dialogi elämän ja kuoleman äärellä – potilaan ja lääkärin kohtaaminen 19.5.2016

Hematologian erikoislääkäri Anu Laasonen johdattaa pohtimaan, miten syntyy yhteinen merkityksellinen vuorovaikutus vakavien asioiden äärellä. Millaiset ovat potilaan ja lääkärin näkökulmat sen löytämiseen tai estymiseen?

Häpeä dokumentaristin silmin 14.4.2016

Elokuvaohjaaja Mia Halme kertoo, miten häpeän kokemuksia voi käsitellä dokumenttielokuvan keinoin. Samalla pohditaan sitä, millainen rooli häpeällä on ihmisten suhteissa ja yhteisöissä. Mitä häpeä tuhoaa? Tarvitaanko sitä johonkin?

Mikä on sokraattinen ryhmädialogi? 31.3.2016

Filosofi Olli Ahlroos esittelee sokraattisen ryhmädialogin filosofisia lähtökohtia. Miten tutkia ryhmässä yhteisiä käsitteitämme? Miten lisätä ymmärrystä toistemme käsityksistä ja selkeyttää omiamme?

Vuorovaikutuksen kehollisuus 26.2.2016

Filosofi Sara Heinämaa käsittelee ihmisten välisen vuorovaikutuksen perustavanlaisia kehollisia ulottuvuuksia. Yhteys ihmisten välillä muodostuu monesta muustakin kuin vain sanoista.

Dialogi ja johtajan valta 27.1.2016

Aretain toimitusjohtaja Marko Kangas alustaa dialogisen johtamisen suhteesta vallankäyttöön. Miten yhdistää dialogisuus ja valta? Milloin johtajan on annettava tilaa vapaalle keskustelulle ja milloin pidettävä ohjat tiukasti omissa käsissä?

Kasvot ja kohtaaminen 1.12.2015

Kuvataiteilija Vappu Rossi piirtää luennon aikana kahden läsnäolijan kasvot ja kertoo samalla ihmiskasvojen moninaisuudesta ja niissä piilevästä syvyydestä. Luennolla pysähdytään sen äärelle, mitä kasvoissa tapahtuu ihmisten kohdatessa. Entä miten taide voi herkistää meidät toisen kasvojen ainutlaatuisuudelle?

Dialogi ”tässä ja nyt” -hetkessä 3.11.2015

Filosofi Kai Alhanen luennoi tässä ja nyt -hetken merkityksestä dialogissa. Miten synnytetään kasvualusta luottamukselle, keskinäiselle ymmärrykselle ja uusien ideoiden syntymiselle?