Maahanmuutto­dialogit

Syksyllä 2022 järjestetyissä Maahanmuuttodialogeissa keskusteltiin maahanmuutosta lähes 700 ihmisen erilaisista näkökulmista käsin. Sisäministeriön koordinoiman keskustelusarjan lähtökohtana oli lisätä eri ihmisten ja ihmisryhmien välillä keskustelua ja ymmärrystä maahanmuutosta. Samalla pyrittiin avartamaan maahanmuuton kokonaiskuvaa erilaisten ja eri elämäntilanteissa elävien Suomeen muuttaneiden ja Suomessa syntyneiden ihmisten kokemusten pohjalta. Dialogeissa tavoiteltiin myös parempaa ymmärrystä siitä, mikä edistää maahan muuttavien kotoutumista ja osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tämä kooste kuvaa Maahanmuuttodialogien keskustelujen kokonaisuutta, keskeisiä aiheita ja näkökulmia, sekä ennen kaikkea sekä maahan muuttaneiden että Suomessa syntyneiden keskustelijoiden moninaisia kokemuksia maahanmuutosta. Suomen kieleen liittyvät haasteet, tarve päästä mukaan ja kuulua itselle merkityksellisiin yhteisöihin, mielekäs työllistyminen ja seuraavan sukupolven kasvattaminen nousivat dialogien keskeisiksi aiheiksi. Keskustelut tekivät näkyväksi, kuinka erilaisissa tilanteissa elävillä maahan muuttaneilla on erilaisia kysymyksiä ja tarpeita, ja siksi myös kotoutumiseen ja osallisuuteen liittyviin ratkaisuihin kaivataan joustavuutta.

Luottamusta ja osallisuutta synnyttävällä dialogilla voimme luoda parempaa ymmärrystä maahanmuuttoon liittyvistä kokemuksista. Näiden kokemusten ymmärtäminen auttaa meitä yhdessä rakentamaan parempaa lainsäädäntöä, kotoutumispalveluita, yhteisöjä ja arkea Suomessa.

Maahanmuuttodialogit valmisteltiin poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Sisäministeriön lisäksi mukana toteuttamisessa olivat opetus- ja kulttuuriministeriö, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, valtiovarainministeriö, Opetushallitus ja Maahanmuuttovirasto.

Lue julkaisu täältä.

Kirjoittajasta

KTT Elina Henttonen (Valtaamo Oy) ja TT, FM Kai Alhanen (Aretai Oy/DialogiAkatemia) ovat kokeneita tutkijoita ja dialogin ammattilaisia, joilla on monipuolinen kokemus laadullisesta analyysista sekä dialogien fasilitoinnista, dialogisen kokemustiedon hyödyntämisestä, dialogiosaamisen kouluttamisesta ja dialogimenetelmien
kehittämisestä Suomessa ja kansainvälisesti.

Kelaa sitä.

Tai lue vaikka lisää ajatuksia dialogista.