Poikkeusajan dialogit

Poikkeusajan dialogit olivat laaja dialogisten keskustelujen sarja, jonka kautta luotiin ymmärrystä elämästä pandemian aikana. Tämä julkaisu kuvaa Poikkeusajan dialogien laajan tapausesimerkin kautta dialogin merkitystä ja mahdollisuuksia osallisuuden ja luottamuksen rakentamisessa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Vuosina 2020–2021 järjestettiin lähes 300 Poikkeusajan dialogia, joihin osallistui noin 2 100 keskustelijaa. Kuka tahansa saattoi järjestää dialogin, ja mukaan liittyikin yli sata järjestäjää ympäri Suomen, yhteiskunnan eri alueilta.

Monet yli kahdesta tuhannesta osallistujasta kertoivat keskustelun lisänneen ymmärrystä, kasvattaneen luottamusta ja luoneen toivoa tulevaan. Poikkeusajan dialogit tarjosivat lisäksi tärkeää tietoa, jota käytettiin muun muassa koronaan liittyvässä valmiustyössä ja hallintopolitiikan ohjauksessa.

Eri ikäisten, erilaisissa elämäntilanteissa elävien ja eri yhteiskunnallisia ryhmiä edustavien ihmisten kokemuksista koostuva dialogiaineisto tarjoaa ainutlaatuisen näkymän poikkeusajan arkeen, huoliin ja toiveisiin.

Keskustelujen kautta hahmottuvat pandemian vaikutukset ihmisten välisiin suhteisiin, poikkeustilanteen näkyväksi tekemä eriarvoisuus ja eronteot, muutokset arvoissa sekä luottamuksen ja epäluottamuksen kokemukset.

Lisäksi julkaisussa esitellään ensimmäinen versio kansallisen dialogin mallista: uudenlainen tapaa synnyttää rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua kansalaisten, viranomaisten ja päättäjien välillä.

Lue julkaisu täältä.

Kirjoittajasta

KTT Elina Henttonen on dialogiin ja laadulliseen analyysiin perehtynyt tutkija ja kouluttaja, ja Valtaamo Oy:n perustaja. Elina on osallistunut Poikkeusajan dialogeihin keskustelunohjaajana sekä kuukausittain tehtyjen keskustelukoosteiden laatijana.

Kelaa sitä.

Tai lue vaikka lisää ajatuksia dialogista.