Järjestöt – Vertaisdialogin listaus

Listaukseen on koottu Vertaisdialogiin 7.5.2021 osallistuneiden järjestöjen dialogien käyttöyhteyksiä ja aihealueita. Mukana Vertaisdialogissa olivat: Adoptioperheet, Eläkeliitto, Toimihenkilöliitto Erto, Fingo, Pesäpuu, Jyvälän Setlementti, Opintokeskus Sivis, Suomen Punainen Risti, Suomen Vanhempainliitto, Kansainvälinen palokuntanuorten leiri Eldis 22.

Kuten listauksista näkyy eri organisaatiot ovat ottaneet dialogia käyttöön hyvin erilaisissa yhteyksissä ja laajuudessa ja suuri osa Vertaisdialogien antoisuudesta muodostuikin juuri tästä. Listauksesta puuttuu osa tiedoista ja täydennämme sitä mahdollisuuksien mukaan.

Laaja yhteenveto Vertaisdialogeista ja niiden sisällöistä löytyy tästä.

Adoptioperheet

 • Dialogisia elementtejä on käytetty erilaisissa tapahtumissa, jäsenten osallistamisessa, työyhteisössä nykytilanteen kartoituksessa ja tulevaisuuden pohdinnassa.

Tulossa

 • Ensimmäinen Erätauko-keskustelu (2021)

Autismiliitto ja ADHD-liitto

 • Dialogi aiheesta ”Neuropsykiatristen oirekuvien varhainen tunnistaminen Oulussa” paikallisyhdistysten ja muiden osallistujien kanssa. (2021)

Cultura-säätiö

 • Dialogisuutta viedään kaikkiin Cultura-säätiön ohjelmiin ja toimintaan (2018-2022)
 • Poikkeusajan dialogit venäjän kielellä, 7 kpl (2020)
 • Erätauko-perehdytys englannin kielellä osana Enact-hankkeen fasilitaattorikoulutusta, yli 60 osallistujaa Isosta-Britanniasta, Espanjasta, Turkista ja Suomesta (2021), koulutettavat hyödyntävät menetelmää työpajoissa, yli 40 työpajaa
 • Erätauko-dialogi englannin kielellä osana MeM-hanketta (2021)
 • Venäjänkielinen Erätauko-koulutus osana CulturaTalk-dialogikoulua (2021)
 • Erätauko-perehdytys venäjän- ja arabiankielisille fasilitaattoreille (2021), koulutettavat järjestävät viisi venäjänkielistä ja viisi arabiankielistä dialogia
 • Erätauko-dialogit Näkymätön norsu -keskusteluklubin tapaamisissa, 8 kpl (2021)
 • Erätauko-dialogit Venäjänkieliset vanhemmat kasvatuskumppanuuden osapuolena -hankkeessa, 3 kpl (2021)

Eläkeliitto

 • Dialogista on tullut organisaation työskentelykulttuuri. (2018-2021)
 • Paljon dialogeja ja dialogisia elementtejä eri yhteyksissä. (2018-2021)

Toimihenkilöliitto ERTO

 • Poikkeusajan dialogit, viisi dialogia jäsenille, aiheina mm. lomautusaallon aiheuttamat tuntemukset, työssäjaksaminen ja uupuminen työssä. (2020-2021)
 • Luottamusmieskoulutuksen yhteydessä Erätauko-mallilla toteutettu paneelikeskustelu. Pointtina oli toteuttaa paneelikeskustelu modernilla tavalla ja toisaalta myös nostaa Erätauko-menetelmä itsessään henkilöstönedustajien tietoisuuteen. (2021)
 • Liiton toimiston dialogi korona-exitistä (2021)

Tulossa

 • Jäsenille kasvokkaisia dialogeja

Fingo

 • Erätauko-dialogi ja Erätauko fasilitaattorin koulutus Mahdollisuuksien torien paikalliskoordinaattoreille.
 • Erätauko-dialogi Joensuun paikallisille järjestötoimijoille.
 • Poikkeusaikojen dialogeja kolme kappaletta, yksi oman organisaation henkilökunnalle ja kaksi Mahdollisuuksien tori -koordinaattoreille.

Pesäpuu

 • Dialogeja ja dialogisia elementtejä eri yhteyksissä:
 • Osana erilaisia lastensuojeluun liittyviä kehittämisprosesseja.
 • Lastensuojelun sijaishuollossa olevien kanssa esim. nuorten väkivaltakokemuksista puhuminen, nuorten ja päättäjien väliset keskustelut.
 • Poikkeusajan dialogit -konsepti muokattiin osaksi sijaishuollon onnistumisia käsittelevää Sijaishuollon juhlapäivää ympäri Suomea (2021)

Jyvälän Setlementti

 • Erätauko-dialogeja Yhdessä ja yhteisöllisesti – oppivat yhteisöt -hankkeen yhteydessä: työttömille laavulla: Kokemukset voimavaraksi ja osaaminen esille! ja Huhtasuon alueen toimijoille: Osaaminen esiin ja yhteiseen käyttöön! (2021)
 • Erätauko-keskustelusta sovellettuja Penkkiporina-keskusteluhetkiä, 3 kpl, aiheita mm: oppiminen, rohkeus, yhteisö, osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus. Erätauko-keskustelusta Penkkiporinat erosivat tiiviytensä lisäksi siten, että keskustelun loppupuolella peilasimme keskustelua improvisaatioteatterin keinoin. Tästä peilaamisesta seurasi myös jatkokeskustelua. (2020-2021)
 • Erätauko-keskustelut Osallistavia kohtaamisia, yhteistä kasvua -hankkeen kehittämisryhmän tapaamisissa, teemat: kohtaamistaidot, yhteisöllisyys ja osallisuus. (2021)
 • Dialogisen työskentelyn demot kumppanuushankeen loppuseminaarissa ja Jyvälän opettajakokouksessa.

Opintokeskus Sivis

 • Erätauko-koulutuksissa, sisäänrakennettu dialogi, 10 kpl (teemoina kestävä elämä, demokratia, vuodenajat, elämäntehtävä, vanheneminen, vapaa-ajanharrastusten merkitys)
 • Poikkeusajan dialogit: Elämä järjestöissä poikkeusajan Suomessa, 4 kpl
 • Erätauko-viikko, teemoina järjestökoulutuksen merkitys ja kansalais- ja järjestötoiminnan tulevaisuus Suomessa, 2 kpl
 • Erätauko-keskustelut teemoina hyvinvointi (2 kpl), osaaminen näkyviin (2 kpl)
 • Osaamiskeskus Kentauri -hankkeessa, Erätauko-keskusteluja muutoksista nuorisojärjestökentällä sekä tulevaisuusnäkymistä, n. 10 kpl
 • Kahdessa toiminnanjohtajien verkostossa Erätauko-keskustelut Koronan vaikutuksista yhdistyksen johtamiseen ja tulevaisuuden näkymiin, 2 kpl
 • Siviksen sisäisiä Erätauko-keskusteluja koko henkilökunnalle: teemoina sivistys (1 kpl); kestävä elämä (1 kpl); osaaminen näkyviin (1 kpl)
 • Erätauko-keskustelun elementtejä hyödynnetty myös mm. ryhmäkehityskeskusteluissa ja työviretuloksista keskusteltaessa.

Suomen Punainen Risti

 • Dialogeja työpajoissa, tapahtumissa, kokouksissa ja osana strategiatyöskentelyä
 • Dialogisia elementtejä otettu eri tilanteisiin: pyydetään liittymään, kysytään joltakulta suoraan
 • Kehitysyhteishankkeiden suunnittelu Suomessa ja kansainvälisesti
 • Kansainvälisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus
 • Kumppanijärjestön suunnittelun tukeminen, tavoitteenasettelu, ongelmakohtien löytäminen
 • Suunnittelupäivien työryhmien työskentely
 • Koulutettu noin 70 suomen- että ruotsinkielistä ohjaajaa ympäri Suomea. Seuraavaksi koulutetaan vapaaehtoiskenttää.

Suomen Vanhempainliitto

 • Toimiston sisäiset keskustelut ja kehittämistyö
 • Yhdistyksille järjestettävät tilaisuudet, dialogisuuden elementtejä lähes aina mukana (esim. rakentavan keskustelun pelisäännöt, tms.). Sekä livenä että etänä järjestettävissä tilaisuuksissa.
 • Järjestön liittokokouksessa osana strategian tai toimintasuunnitelman käsittelyä
 • Julkisina dialogeina messutapahtumissa (esim. Educa-tapahtumassa julkinen dialogi kodin ja koulun yhteistyössä, osallistujana mm. opetusministeri)
 • Kodin ja koulun/päiväkodin yhteistyön kehittämisen välineenä; vinkkaamisia vanhempaintoimijoille ja opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille
 • Vaikeiden aiheiden käsittelyn välineenä kuntatasolla (esim. sisäilmateema)
 • Kaikissa järjestämissämme ammattilaisten täydennyskoulutuksissa dialogisuus on kantava ajatus.
 • Toimiston henkilöstöstä suurin osa on saanut dialogisuuteen tai Erätauko-menetelmään liittyvää koulutusta.

Muuta

 • Mukana Erätauko-säätiön kouluun liittyvän työn kehittäjäryhmässä.

Kansainvälinen palokuntanuorten leiri Eldis 22

 • Kahdessa tapaamisessa leiriläisten kanssa

Tulossa

 • Leirin suunnittelussa Erätauko-dialogeja, että saadaan syvennettyä ymmärrystä siitä, miksi palokuntalaiset (nuoret ja aikuiset) osallistuvat leirille.
 • Leirillä nuorille ”Erätuli”-dialogi sekä pelastustoimen johdon ja nuorten välinen dialogi/ tulevaisuustaajuus-työpaja.
 • Suunnitteilla fasilitaattorikoulutusta ennen leiriä ja ehkä myös leirillä.

Kelaa sitä.

Tai lue vaikka lisää ajatuksia dialogista.