John Deweyn Kokemus-filosofia

Mitä on kokeminen? Miten ihminen voi oppia kokemuksistaan? Millä tavoin ihanteet syntyvät? Millaista on aito demokraattinen yhteiselämä?

John Deweyn (1859–1952) omintakeinen filosofia on herättänyt uutta kansainvälistä mielenkiintoa viime vuosikymmeninä. Hän pyrkii purkamaan länsimaista ajattelua hallinneita vääristyneitä kahtiajakoja luonnon ja kulttuurin, mielen ja ruumiin, faktojen ja arvojen sekä yksilön ja yhteiskunnan välillä. Etenkin Deweyn käsitys inhimillisestä kokemuksesta on näissä pohdinnoissa tärkeä.

Teos tuo raikkaan ja ajankohtaisen filosofisen tuulahduksen viime vuosisadan alusta. Se on kattava yleistajuinen johdatus Deweyn ajatteluun, ja sitä voivat hyödyntää niin filosofit, kasvatuksen ammattilaiset, yhteiskuntatieteilijät, luonnontieteilijät, teologit, taiteentekijät kuin yhteiskunnalliset vaikuttajatkin.

Gaudeamus 2013, ISBN 9789524952835

Kirjan voit ostaa täältä.

Kirja löytyy myös kirjastoista.

Kelaa sitä.

Tai lue vaikka lisää ajatuksia dialogista.