Dialogikirja

Dialogikirja on dialogin perusteos. Se ankkuroituu Suomessa 30–40 viime vuoden aikana kehittyneeseen ja eri puolille maailmaa levinneeseen dialogiseen lähestymistapaan.

Kirja sisältää yleistajuisesti ja tiivisti esitettynä kaiken olennaisen, mikä on hyvä tietää dialogin teoriasta ja käytännöstä.

Teos on tarkoitettu kaikille dialogista kiinnostuneille, niin aloittelijoille kuin jo pitkään dialogin parissa toimineille.

Teokseen on otettu mukaan koulutuksissa ja asiakastyössä toivottuja aiheita:

  • Mitä on dialogi ja miten se eroaa muista keskustelutavoista?
  • Miten dialogi rakentaa ymmärrystä ja luottamusta sekä ruokkii luovuutta?
  • Mikä on kokemuspuheen merkitys?
  • Millä tavoin dialogeja voi hyödyntää yhteisöissä ja organisaatioissa?
  • Dialogin ohjaajan (fasilitaattori) rooli ja vallankäyttö dialogissa.
  • Dialogin eri vaiheiden ohjaaminen: suunnittelu, virittäytyminen, syventäminen ja lopetus.
  • Ohjausteot: dialogiset kysymykset, hiljaisten huomioiminen, puheen rajoittaminen, tunteet, ristiriidat ja leikillisyys.

Teos valottaa dialogin käyttöä eri elämänalueilla: perheissä, koulussa, työpaikoilla, vapaa-ajan toiminnassa, kansalaisaktivismissa, luovassa työssä ja politiikassa.

Näyteluvut

Luku 1: Mitä on dialogi?
Dialogin määritelmä, Erot muihin keskustelutapoihin, Ymmärrys ja luottamus, Luovuus: asianmukaista leikkiä

Luku 8: Ohjausteot
Dialogia edistävät kysymykset, Hiljaisten huomiointi, Puheen rajoittaminen, Tunteiden käsittely, Ristiriidat, Leikki

Tutustu näytelukuihin tästä.

Tilaus

Voit tilata Dialogikirjan hintaan 30 € (sisältäen alvin ja toimituskulut) osoitteesta toimisto@dialogiakatemia.fi

Tilatessasi viisi tai useamman, saat määräalennuksen.

Into Kustannus 2024, ISBN: 9789523933866

Kirjoittajasta

Kai Alhanen on DialogiAkatemian johtaja ja politiikan filosofian tutkija. Hän on Suomen johtavia dialogin asiantuntijoita ja arvostettu kouluttaja myös eri puolilla maailmaa. Alhaselta on aikaisemmin julkaistu kirjoja Michel Foucault’n ja John Deweyn filosofiasta sekä teos Dialogi demokratiassa (2016). Hän on toiminut Erätauko-mallin kehittäjänä ja ollut käynnistämässä Suomen valtionhallinnon kanssa toteutettavaa Kansallisen dialogin mallia.

Kelaa sitä.

Tai lue vaikka lisää ajatuksia dialogista.