Dialogi = radikaalisti moniääninen keskustelu, jossa hyödynnetään jokaisen osallistujan ainutlaatuisia kokemuksia.

DialogiAkatemian päämäärä on edistää ihmisten yhteiselämän dialogisuutta. Järjestämme opetusta dialogitaidoista ja dialogisuuden filosofiasta. Haluamme tavoittaa toiminnallamme dialogista kiinnostuneet kansalaiset ja dialogia työssään hyödyntävät ammattilaiset. Pyrimme lisäksi tuomaan yhteen dialogin osaajia eri puolilta Suomea ja maailmaa. Liitymme siihen laajenevaan joukkoon ihmisiä, jotka työskentelevät sinnikkäästi todellisen demokratian toteutumiseksi yhteiskunnan eri alueilla.

 

DialogiAkatemian toiminnasta vastaa Aretai Oy.

 

Seuraava yleisötilaisuus:

Voiko politiikassa olla dialogia? 27.3. klo 17-19
Toimittaja ja teatteriohjaaja Susanna Kuparinen keskustelee osallistujien kanssa politiikan puhekulttuurista. Poliittinen puhe on yleensä väittelyä, mutta toisinaan myös välttelyä, päälle puhumista ja harhauttamista. Onko edes mahdollista, että politiikassa voitaisiin käydä ymmärrykseen tähtäävää dialogia?

Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautuminen 24.3. mennessä osoitteeseen