Dialogi = radikaalisti moniääninen keskustelu, jossa hyödynnetään jokaisen osallistujan ainutlaatuisia kokemuksia.

DialogiAkatemian päämäärä on edistää ihmisten yhteiselämän dialogisuutta. Järjestämme opetusta dialogitaidoista ja dialogisuuden filosofiasta. Haluamme tavoittaa toiminnallamme dialogista kiinnostuneet kansalaiset ja dialogia työssään hyödyntävät ammattilaiset. Pyrimme lisäksi tuomaan yhteen dialogin osaajia eri puolilta Suomea ja maailmaa. Liitymme siihen laajenevaan joukkoon ihmisiä, jotka työskentelevät sinnikkäästi todellisen demokratian toteutumiseksi yhteiskunnan eri alueilla.

 

DialogiAkatemian toiminnasta vastaa Aretai Oy.

 

Seuraava yleisötilaisuus:

Vihapuheesta dialogiin 13.12. klo 17-19

Kouluttaja Jarkko Soininen esittelee vihapuheen käsittelyyn suunnattujen koulutusten antia. Kuluneen vuoden aikana on ympäri Suomea toteutettu koulutuksia, joissa on valmennettu nuorisotyöntekijöitä kohtaamaan nuorten vihapuhe dialogin keinoin. Miten tämä tapahtuu? Voiko vihapuheen kääntää dialogiksi?

Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautuminen 12.12. mennessä osoitteeseen