Dialogi = radikaalisti moniääninen keskustelu, jossa hyödynnetään jokaisen osallistujan ainutlaatuisia kokemuksia.

DialogiAkatemian päämäärä on edistää ihmisten yhteiselämän dialogisuutta. Järjestämme opetusta dialogitaidoista ja dialogisuuden filosofiasta. Haluamme tavoittaa toiminnallamme dialogista kiinnostuneet kansalaiset ja dialogia työssään hyödyntävät ammattilaiset. Pyrimme lisäksi tuomaan yhteen dialogin osaajia eri puolilta Suomea ja maailmaa. Liitymme siihen laajenevaan joukkoon ihmisiä, jotka työskentelevät sinnikkäästi todellisen demokratian toteutumiseksi yhteiskunnan eri alueilla.

 

DialogiAkatemian toiminnasta vastaa Aretai Oy.

 

Seuraava yleisötilaisuus:

Tilaa mielekkäälle työlle 29.9. klo 17-19

Tutkija ja kouluttaja Elina Henttonen johdattaa työelämän mielekkyyden äärelle. Tehostamisen, kiireen ja suoritusmittareiden paineessa työelämän mielekkyys on koetuksella. Vastavoimaksi herätellään uusia näkökulmia työelämän kehittämiseen, työkäytäntöjen yhteisölliseen toisintekemiseen ja ammatillisen toimijuuden vahvistamiseen.

Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautuminen 28.9. mennessä osoitteeseen