Dialogi = radikaalisti moniääninen keskustelu, jossa hyödynnetään jokaisen osallistujan ainutlaatuisia kokemuksia.

DialogiAkatemian päämäärä on edistää ihmisten yhteiselämän dialogisuutta. Järjestämme opetusta dialogitaidoista ja dialogisuuden filosofiasta. Haluamme tavoittaa toiminnallamme dialogista kiinnostuneet kansalaiset ja dialogia työssään hyödyntävät ammattilaiset. Pyrimme lisäksi tuomaan yhteen dialogin osaajia eri puolilta Suomea ja maailmaa. Liitymme siihen laajenevaan joukkoon ihmisiä, jotka työskentelevät sinnikkäästi todellisen demokratian toteutumiseksi yhteiskunnan eri alueilla.

 

DialogiAkatemian toiminnasta vastaa Aretai Oy.

 

Seuraava yleisötilaisuus:

Monikulttuurisen työyhteisön johtaminen 24.10. klo 17-19

Tutkija, kehittäjä Eila Isotalus ja filosofi Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila alustavat johtamisesta monikulttuurisissa työyhteisöissä. Monikulttuurisen työyhteisön haasteita on, että yhteisön jäsenet eivät tunne toistensa kulttuurisidonnaisia merkityksiä. ’Todellisuudesta neuvottelu’ on menetelmä oppia tuntemaan paremmin omia ja toisten merkityksiä päivittäisissä tilanteissa.

Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautuminen 23.10. mennessä osoitteeseen