Dialogi = radikaalisti moniääninen keskustelu, jossa hyödynnetään jokaisen osallistujan ainutlaatuisia kokemuksia.

DialogiAkatemian päämäärä on edistää ihmisten yhteiselämän dialogisuutta. Järjestämme opetusta dialogitaidoista ja dialogisuuden filosofiasta. Haluamme tavoittaa toiminnallamme dialogista kiinnostuneet kansalaiset ja dialogia työssään hyödyntävät ammattilaiset. Pyrimme lisäksi tuomaan yhteen dialogin osaajia eri puolilta Suomea ja maailmaa. Liitymme siihen laajenevaan joukkoon ihmisiä, jotka työskentelevät sinnikkäästi todellisen demokratian toteutumiseksi yhteiskunnan eri alueilla.

 

Seuraavat avoimet tilaisuudet:

Tampereella 29.4. klo 17.30-19.30

Synesis – systeemistä ymmärrystä työelämään

Kouluttajat Marko Kangas ja Pekka Lavila avaavat työelämän systeemisen kehittämisen lähtökohtia. Systeemisyydessä korostuu laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen ja toivottuja vaikutuksia tuottavien muutoskohtien etsiminen. Millä tavoin jokaisesta työntekijästä voi tulla systeemisen muutoksen tekijä? Miten kehitetään synesistä eli systeemisen ymmärryksen hyvettä?

Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautuminen 26.4. mennessä osoitteeseen

 

DialogiAkatemian toiminnasta vastaa Aretai Oy.