Dialogi = radikaalisti moniääninen keskustelu, jossa hyödynnetään jokaisen osallistujan ainutlaatuisia kokemuksia.

DialogiAkatemian päämäärä on edistää ihmisten yhteiselämän dialogisuutta. Järjestämme opetusta dialogitaidoista ja dialogisuuden filosofiasta. Haluamme tavoittaa toiminnallamme dialogista kiinnostuneet kansalaiset ja dialogia työssään hyödyntävät ammattilaiset. Pyrimme lisäksi tuomaan yhteen dialogin osaajia eri puolilta Suomea ja maailmaa. Liitymme siihen laajenevaan joukkoon ihmisiä, jotka työskentelevät sinnikkäästi todellisen demokratian toteutumiseksi yhteiskunnan eri alueilla.

 

Seuraavat avoimet tilaisuudet:

Helsingissä

Tieteidenvälisellä vuoropuhelulla viheliäisten ongelmien kimppuun 5.11. klo 17-19

Tutkija Tuuli Hirvilammi alustaa tieteidenvälisen vuoropuhelun merkityksestä viheliäisten ongelmien tutkimisessa ja systeemisten ratkaisujen löytämisessä. Esimerkkinä toimii hyvinvointitutkimuksen ja ympäristötutkimuksen yhdistäminen. Miten voimme ymmärtää paremmin luonnon ja vakavien ympäristöongelmien merkityksiä ihmisten hyvinvoinnille?

Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautuminen 2.11. mennessä osoitteeseen

 

Tampereella

Taitava vuorovaikutus ohjauksessa 7.11. klo 17.30-19.30 

Kouluttaja, työnohjaaja ja tutkija Sanna Vehviläinen alustaa tutkimustiedon ja pitkän kokemuksensa perusteella ohjausvuorovaikutuksen ydinilmiöistä. Mitkä ovat hyvän ohjauksen peruselementit? Millaisia ovat tyypilliset ongelmat ja niiden ratkaisut?

Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautuminen 6.11. mennessä osoitteeseen

 

DialogiAkatemian toiminnasta vastaa Aretai Oy.