Dialogi = radikaalisti moniääninen keskustelu, jossa hyödynnetään jokaisen osallistujan ainutlaatuisia kokemuksia.

DialogiAkatemian päämäärä on edistää ihmisten yhteiselämän dialogisuutta. Järjestämme opetusta dialogitaidoista ja dialogisuuden filosofiasta. Haluamme tavoittaa toiminnallamme dialogista kiinnostuneet kansalaiset ja dialogia työssään hyödyntävät ammattilaiset. Pyrimme lisäksi tuomaan yhteen dialogin osaajia eri puolilta Suomea ja maailmaa. Liitymme siihen laajenevaan joukkoon ihmisiä, jotka työskentelevät sinnikkäästi todellisen demokratian toteutumiseksi yhteiskunnan eri alueilla.

 

Seuraavat avoimet yleisötilaisuudet:

Helsingissä

Dialogia Japanissa – oma näkökulma ja ääni vai yhteisöjen harmonia ja hierarkia? 26.3 klo 17-19 

Emeritusprofessori Tom Arnkil kertoo kokemuksistaan dialogin kouluttamisesta Japanissa. Dialogilla näyttää olevan taipumus synnyttää uudenlaisia ihmisten välisiä suhteita ja oivalluksia myös hyvin toisenlaisessa kulttuurissa toisella puolella maapalloa.

Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautuminen 23.3.2018 mennessä osoitteeseen

 

Tampereella

Dialogi organisaatiomuutoksissa 25.4. klo 17-19

Tutkija ja kouluttaja Tiina Soini kertoo dialogin hyödyntämisestä organisaatiomuutoksissa. Onnistunut muutosprosessi edellyttää hyvää yhteistyötä työntekijöiltä ja taitavaa johtamista. Miten muutosta käsitellään ja ohjataan dialogin keinoin? Miten dialogi tuodaan osaksi organisaation toimintaa?

Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautuminen 24.4.2018 mennessä osoitteeseen

 

DialogiAkatemian toiminnasta vastaa Aretai Oy.