Tapah­tumat

Vertaisdialogi – Dialogisen yhteisön rakentaminen omassa organisaatiossa

Syksyllä järjestetyissä vertaisdialogeissa nousi esiin toive päästä keskustelemaan vertaisten kanssa sektorirajat ylittävästi, joten järjestämme kaikille toimijoille tarkoitetun vertaisdialogin aiheesta ”Dialogisen yhteisön rakentaminen omassa organisaatiossa”.  Aihe on poimittu aiemmista Vertaisdialogeista.

Dialogi ei ole vain menetelmä, vaan yhdessä elämisen tapa, joka synnyttää parhaimmillaan voimallista osallisuutta ja ihmisten välistä luottamusta. Kokoonnutaan pohtimaan yhdessä, miten dialogisuuden avulla voi rakentaa kestävää yhteisöllisyyttä, jossa yksilöiden erilaisuus kääntyy voimavaraksi ja vaikeitakin asioita voidaan käsitellä rakentavasti.

Tavoitteena on oppia toisiltamme ja päästä pohtimaan, millaisia onnistumisia ja haasteita on ollut ja miten dialogin vieminen rakenteisin on onnistunut. Samalla on tarkoitus syventää verkostoitumista ja tutustuttaa dialogin kanssa työskenteleviä toisiinsa sektorirajojen yli.

Jos olet fasilitoinut tai ohjannut vähintään yhden dialogin tai osallistunut aiemmin Vertaisdialogiin, haluamme sinut mukaan. Voit jakaa kutsun myös naapuriorganisaation kollegalle, jos ajattelet että hänen pitäisi päästä mukaan. Vertaisdialogit järjestetään etänä Zoomissa ja niitä fasilitoivat DialogiAkatemian asiantuntijat. Tilaisuudet ovat maksuttomia.

Ilmoittaudu samantien osoitteeseen: toimisto@dialogiakatemia.fi

DialogiAkatemia on pitkään ollut rakentamassa yhteisöä dialogin kanssa toimivista henkilöistä ja organisaatioista. Olemme järjestäneet useamman vuoden Dialogi-iltoja ja viime vuonna Dialogin Talvipäivät. Ajatuksena on tuoda ihmisiä yhteen dialogin äärelle oppimaan toinen toisiltaan.

Mukaan vaan.

Yhteisössä kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun rakentavasti.