Tapah­tumat

Haluamme sinut mukaan viimeisiin Poikkeusajan dialogeihin 27.10. ja 2.12.

Puolitoista vuotta jatkunut poikkeusaika on koskettanut meitä kaikkia. Arjen rutiinit, työnteko, opiskelu ja ihmissuhteet ovat monella muuttuneet merkittävästi. Useille koronakriisi on myös merkinnyt omien arvojen ja valintojen uudelleen pohtimista. Mitä meidän tästä kaikesta olisi hyvä ymmärtää yhdessä?

DialogiAkatemian avoimet keskustelut

27.10. klo 17.30-19.30 Zoomissa – Miten pitkä poikkeusaika on vaikuttanut meihin ja mitä meillä on nyt edessä?
Mistä olet huolissasi ja mikä luo luottamusta? Mitä on tapahtunut turvallisuudentunteelle? Koetko että olemmeko jakautuneet? Miten toivumme pitkään jatkuneesta kriisistä?

2.12. klo 17.30-19.30 Zoomissa – Aihe täsmentyy myöhemmin

Ilmoittaudu mukaan keskustelijaksi samantien osoitteeseen toimisto@dialogiakatemia.fi
Ilmoittautuessa kerro, mihin keskusteluun haluat mukaan niin laitamme sinulle kirjautumislinkin.

Päivien keskusteluista tehdään laaja julkinen kooste, jota myös hyödynnetään valtion ja kuntien hallinnossa. Aiempia yhteenvetoja on hyödynnetty monipuolisesti, esimerkiksi Covid-19 valmiustyössä ja valtiovarainministeriön hallintopolitiikan ohjauksessa sekä OECD:n julkaiseman luottamusarvioinnin tausta-aineistona. Aiemmat yhteenvedot löytyvät täältä.

Viimeisiä Poikkeusajan dialogeja käytetään ”Kansallisten dialogien” kehittämiseen, josta on tarkoitus tulla Suomeen jatkuva käytäntö. Kansallisten dialogien tavoitteena on vahvistaa luottamusta yhteiskunnan eri toimijoiden kesken keskustelemalla kansalaisille tärkeistä kysymyksistä.

Kutsumme sinut myös järjestämään keskustelun tästä poikkeuksellisesta ajasta organisaatiossasi

Järjestämällä Poikkeusajan dialogin tarjoat ihmisille mahdollisuuden kokoontua yhteen käsittelemään koronakokemuksia ja suuntaamaan katseen kohti tulevaisuutta. Samalla osallistutte laajemman ymmärryksen muodostamiseen siitä, millaista elämä on tällä hetkellä Suomessa.

Syksyn ensimmäisen keskustelupäivän (27.10.) aiheena on ”Miten pitkä poikkeusaika on vaikuttanut meihin ja mitä meillä on nyt edessä? Mistä olet huolissasi ja mikä luo luottamusta?

Sen alla voi käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita: Mitä on tapahtunut turvallisuudentunteelle? Koetko että olemmeko jakautuneet? Miten toivumme pitkään jatkuneesta kriisistä? Voitte muokata aiheen itsellenne sopivaksi, esimerkiksi näin: ”Miten pitkä poikkeusaika on vaikuttanut (työyhteisöömme/ opiskeluun/ vanhuksiin/ koululaisiin/ lapsiin …) ja mitä meillä on nyt edessä?

Aiemmat Poikkeusajan dialogit ovat tarjonneet järjestäjille mahdollisuuden merkittävien aiheiden käsittelyyn. Keskusteluissa esille nousseet havainnot ovat auttaneet poikkeusajan todellisuuden ymmärtämisessä sekä oman toiminnan sopeuttamisessa vallitsevaan tilanteeseen. Aiempien dialogien sisältöön voit tutustua tästä.

Tähän mennessä dialogeja on ollut järjestämässä noin 100 erilaista toimijaa, eri puolilta yhteiskuntaa kansalaisaktivisteista valtion hallintoon. Haluamme laajentaa järjestäjäjoukkoa entisestään, niin että saamme mahdollisimman monipuolisesti erilaisten ihmisryhmien äänen kuuluviin. Liity siis mukaan seuraavien keskustelujen järjestäjäksi 27.10. ja 2.12. Voit ilmoittautua molempiin tai vain toiseen.

Keskustelun järjestämisen tueksesi saat kattavan materiaalipaketin, perehdytyksen ja sparrausta. Ilmoittaudu keskustelun järjestäjäksi osoitteeseen toimisto@dialogiakatemia.fi mennessä. Ilmoita samalla haluatko mukaan perehdytykseen.

Keskustelun järjestäjänä sinun tulee:

  • Ilmoittautua keskustelun järjestäjäksi vastausviestillä saman tien tai viimeistään 10.
  • Ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä osallistutko perehdytykseen 4.10. klo 9–11 tai 10.11. klo 10–12
  • Kutsua mukaan keskustelijat
  • Vetää keskustelu
  • Varata keskusteluun henkilö, joka toimii kirjurina
  • Toimittaa keskustelun kirjaus ja yhteenveto heti keskustelun jälkeen koordinoijille

Lue täältä enemmän mistä on kyse, mitä järjestäminen sinulta tai organisaatioltasi edellyttää ja millaista tukea saat järjestämiseen.

Poikkeusaikojen dialogien koordinoinnista, yhteenvedon koostamisesta ja sen välittämisestä valtion- ja kuntien hallintoon sekä julkaisemisesta kaikille avoimeen käyttöön vastaavat DialogiAkatemia, Erätauko-säätiö, oikeusministeriö, Sitra, valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriö.

Mukaan vaan.

Yhteisössä kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun rakentavasti.