Dialogi-illat

Dialogisen verkoston rakentaminen

DialogiAkatemian johtaja Janne Kareinen avaa, miten dialogisia verkostoja on rakennettu valtakunnallisesti Sitran Erätaukoa kehitettäessä, paikallisesti Espoon järjestö- ja kuntaverkostossa sekä ruohonjuuritasolla asukasaktivismissa pääkaupunkiseudulla. Verkostovaikuttaminen on yksi viidestä tulevaisuuden megatrendeistä Sitran päivityksessa vuonna 2020 ja parhaimmillaan dialoginen verkosto on toimintaa resurssoiva ja syventävä vahvuus. Tule kuulemaan ja keskustelemaan siitä millaisia tekijöitä dialogisessa verkoston rakentamisessa on tärkeää ottaa huomioon ja kuinka siinä onnistutaan.

Ilmoittautuminen 19.1.2020 mennessä toimisto@dialogiakatemia.fi

Mukaan vaan.

Yhteisössä kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun rakentavasti.