Toiminta

Dialogisti-koulutus

Dialogisti-koulutuksessa opit perusteet dialogista, sen ohjaamisesta sekä soveltamisesta erilaisissa työ- ja ryhmätilanteissa. Opit olemaan dialoginen keskustelija ja vaikuttamaan omalla toiminnallasi keskusteluihin siten, että vuorovaikutus kehittyy rakentavaan suuntaan. Opit myös käyttämään dialogia itsetuntemuksen välineenä ja ymmärrät, mitä dialoginen lähestymistapa tarkoittaa.

Dialogisuuden ytimessä on oppimisprosessi, joka perustuu ihmisten erilaisten kokemusten saattamiseen vuorovaikutukseen keskenään. Lähestymistavassa korostuvat omien ja toisten kokemusten reflektiivinen tutkiminen, erilaisten näkemysten kunnioittava kuunteleminen, suora puhe, ristiriitojen rakentava käsitteleminen ja uusien yhteyksien etsiminen.

Kenelle

Koulutus on suunnattu sinulle, joka teet asiakastyötä tai kehität tai ohjaat tiimien, työyhteisöjen, henkilöstön tai verkostojen toimintaa, sekä kaikille dialogisuudesta kiinnostuneille.

Hyödyt

  • Opit perusteet dialogista, sen ohjaamisesta sekä soveltamisesta erilaisissa työ- ja ryhmätilanteissa
  • Syvennyt dialogisuuteen erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä
  • Perehdyt dialogin käyttämiseen kokouksissa, keskusteluissa ja kehittämistyössä
  • Saat kokemuksen osallistumisesta eri muotoisiin dialogeihin
  • Pääset tekemään omia dialogisia kokeiluja
  • Tutustut alan kirjallisuuteen

Koulutuksen rakenne ja varattava aika

Koulutus muodostuu viidestä lähipäivästä, kirjallisuuteen perehtymisestä sekä lähipäivien välillä tehtävistä dialogikokeiluista ja pienryhmätapaamisista. Lähipäivien lisäksi aikaa tulee varata kokeilujen suunnittelulle, toteuttamiselle ja reflektoinnille sekä pienryhmätapaamisille koulutuskertojen välissä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 750 euroa (+ alv 24%).

Hinta sisältää lähiopetuksen ja siinä jaettavan oppimateriaalin, välijaksojen työskentelyiden ohjeistuksen sekä aamu- ja iltapäiväkahvit lähipäivinä.

Kouluttajat

Olli-Pekka Ahtiainen on dialogisen työnohjauksen ja kouluttamisen kokenut ammattilainen. Hänellä on laaja kokemus dialogisuuden soveltamisesta johtamisessa, työnohjauksessa, työyhteisöjen ja verkostojen kehittämisessä ja koulutuksessa. Lisäksi hän valmentaa monia esimiehiä asiantuntijatyön eri alueilla.

Anne Kansanaho on työnohjaaja ja kouluttaja, joka on vienyt dialogisia työtapoja käytännönläheisesti lukuisiin työyhteisöihin ja työryhmiin.

Katriina Lehti on kouluttaja ja työnohjaaja. Hänellä on pitkä kokemus erilaisten ryhmien, työyhteisöjen ja esimiesten kanssa työskentelystä.

Lähipäivien sisältö

1. Dialogisuuden lähtökohdat/perusteet

Ensimmäisessä koulutuspäivässä osallistujat perehdytetään dialogisuuden perusteisiin. Dialogia lähestytään keskusteluna, jonka keskiössä on ihmisten erilaisista kokemuksista oppiminen. Tätä tukevat yhteistoiminnalliset taidot, joita ovat erityisesti: kuunteleminen, liittyminen, suora puhe, jännitteiden käsittely ja uusien yhteyksien hahmottaminen. Jo ensimmäisestä koulutuspäivästä lähtien osallistujat pääsevät itse harjoittelemaan dialogista keskustelutapaa.

2. Dialogin ohjaaminen

Toisessa koulutuspäivässä keskitytään dialogin ohjaamiseen. Ohjaamista lähestytään sekä ryhmän ohjaamisen että dialogin ohjaamisen erityiskysymysten näkökulmista. Osallistujat saavat välineitä sekä dialogin ohjaamisen suunnitteluun että toteuttamiseen. Osallistujat pääsevät yhdessä harjoittelemaan näiden menetelmien käyttöä koulutuspäivän aikana.

3. Dialogi työyhteisön rakenteissa

Kolmannessa koulutuspäivässä syvennytään dialogin käyttämiseen työyhteisöjen ja organisaatioiden arjessa, erityisesti kokouksissa, keskusteluissa ja kehittämistyössä. Osallistujat oppivat synnyttämään dialogisen vuorovaikutuksen mahdollistavia tilanteita työssä ja ymmärtävät niiden merkityksen yhteistoiminnalle.

4. Haastavat tilanteet

Neljännen koulutuspäivän aiheena on dialogin käyttö haastavissa tilanteissa. Dialogin avulla voidaan käsitellä myös yhteisöjen jännitteitä ja ehkäistä ristiriitojen kärjistymistä. Koulutettavat saavat välineitä haastaviin tilanteisiin osallistumiseen sekä niissä ohjaajana työskentelyyn.

5. Koulutuksen päättöseminaari

Viimeisenä päivänä kootaan koulutusprosessin aikana tehtyjä käytännön kokeiluja ja opitaan myös toisten kokemuksista.

Pienryhmät

Osallistujista muodostetaan 3-4 hengen ryhmiä, jotka kokoontuvat lähiopetuspäivien välissä. Näissä ryhmissä osallistujat auttavat toisiaan kokeiluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Pienryhmät toimivat myös lukupiireinä.

Suosittelemme

Dialogisti-koulutuksen jälkeen suosittelemme joko Erätauko fasilitaattorin tai Dialoginen johtaminen -koulutusta ja liittymistä koulutukseen osallistuneista muodostettavaan ryhmään.

Voit tilata koulutuksen räätälöitynä myös omaan organisaatioosi.

Paikka

Aretai, Kyttälänkatu 1, 3krs, Tampere

Aika

20.1.-20.10.2020 klo 9-16 (24.8., 23.9., ja 20.10.)

Ilmoittautuminen

Koulutukseen voi ilmoittautua 10.1.2020 mennessä osoitteeseen toimisto@dialogiakatemia.fi

Lisätietoa

Olli-Pekka Ahtiainen
olli-pekka.ahtiainen@aretai.org
040 588 3076

Semmonen.

Luuri käteen? Tai sitten tutustumaan kaikkeen muuhun toimintaan.