Dialogi-illat

”Mistä ei saa puhua?” Erätauko-dialogi suomeksi ja ruotsiksi

Keskusteluun muodostetaan kaksi dialogi-ryhmää, toinen ruotsiksi ja toinen suomeksi. DialogiAkatemian kouluttajat Kai Alhanen ja Katriina Lehti fasilitoivat suomenkielisen Erätauko-dialogin ja DialogiAkatemian ruotsinkieliset kouluttajat Nina Hongell-Ekholm ja Minna Lindström ruotsinkielisen.

Keskustelussa tutkitaan aiheita, joista tällä hetkellä vaikenemme lähiyhteisöissämme ja yhteiskunnassa. Osallistujat kutsutaan mukaan pohtimaan vaikeiden tai kiellettyjen keskustelunaiheiden perimmäisiä syitä ja vaikenemisen seurauksia. Keitä pelkäämme loukkaavamme tai suututtavamme vaikenemalla? Ketkä hyötyvät tai kärsivät vaikeiden asioiden välttelystä?

Ilmoittautuminen viimeistään 8.2. osoitteeseen toimisto@dialogiakatemia.fi

Mukaan vaan.

Yhteisössä kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun rakentavasti.