Tjänster

Dialogpaus-utbildar utbildningen

Under Dialogpaus-utbildar utbildningen lär du dig att utbilda hur kommande facilitatorer skall planera, genomföra och facilitera Dialogpaus-samtal. Du blir insatt i hur du utbildar Dialogpaus-modellen och lär dig att använda utbildarmaterialet. Under utbildningen planerar du en egen Dialogpaus-facilitator utbildning. Dessutom får du tips hur du i ditt eget arbete och i din egen organisation kan tillämpa det du lärt dig under utbildningen.

Plats

Aretai, Kinaporinkatu 2 B 19, Helsingfors

Ytterligare information

Dialogpaus-utbildar utbildningen är på finska.

Jep!

Lyft luren? Eller vill du bekanta dig med annan verksamhet som finns!