Tjänster

Dialogpaus-facilitator fortsätt­ningskursen

Under Dialogpaus-facilitator fortsättningskursen fördjupar du ditt facilitator kunnande. Utbildningen planeras utgående från deltagarnas behov. Utbildningen innehåller facilitering av utmanande situationer och din förståelse för hur en bra dialog uppkommer fördjupas. Du lär dig också hur man fördjupar dialogen samt hur man konstruktivt kommer vidare från en konfliktsituation. Du lär dig hur du redan under planeringen och inbjudan kan påverka lyckade samtal och effekterna av dem.

Plats

Aretai, Kinaporinkatu 2 B 19, Helsinki

Ytterligare information

Dialogpaus-facilitator fortsättningskursen är på finska.

Jep!

Lyft luren? Eller vill du bekanta dig med annan verksamhet som finns!