Yhteisö

Dialogi-illat

Dialogi-illoissa kaikilla on mahdollisus kokea dialogi. Keskustelu viritetään vierailijan tai teeman ympärille, liittäen mukaan tieteen ja taiteen ulottuvuudet. Tule mukaan.

Dialogia tiloista

Sisustusarkkitehti Milla Björk-Vartiainen kertoo julkisten ja yksityisten tilojen suunnitteluun liittyvistä työtavoista. Hyvässä suunnittelussa sisustusarkkitehdin täytyy tutustua asiakkaiden tapaan nähdä ja kokea tila. Tilaratkaisuilla on merkittävä vaikutus yksilöiden ja yhteisöjen jokapäiväiseen elämään. Illan aikana pohditaan myös sitä, miten tilat voivat edistää dialogista vuorovaikutusta.

Ilmoittautuminen 12.3. mennessä osoitteeseen toimisto@dialogiakatemia.fi

Rajat ylittävä yhteistyö

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist ja organisaatiovalmentaja Pekka Lavila avaavat kokemuksiaan systeemisestä kehittämisestä. Esimerkkinä Lahden sivistystoimen ja Päijät-Hämeen lapsiperhepalveluiden uudenlainen tapa nähdä lapset ja nuoret kustannusten sijaan panostuksena tulevaisuuteen. Illan aikana pohditaan systeemisen kehittämisen haasteita. Millaisia käytännöllisiä ja asenteellisia rajoja pitää ylittää, kun yritetään ajatella yhdessä uudella tavalla? Miten johtaja voi tukea systeemistä muutosta?

Ilmoittautuminen 20.3. mennessä osoitteeseen toimisto@dialogiakatemia.fi

Tapah­tumat

Muutakin kuin dialogi-iltoja. Dialogia unohtamatta.

Dialogin talvipäivät

Ensimmäisten Dialogin talvipäivien aiheina ovat emootiot dialogissa ja dialogi jännitteisissä ja haastavissa tilanteissa. Kumpikin päivä käynnistyy teemaan johdattavalla alustuksella. Ilmoittautuminen on käynnissä nyt!

Mitäs mietit?

Meillä ainakin heräsi muutama ajatus.