Tjänster

Dialogpaus-facilitator utbildningen

Under Dialogpaus facilitator – utbildningen lär du dig Dialogpaus-modellen och hur du faciliterar konstruktiva diskussioner. Samtidigt lär du dig grunderna i dialogen och får praktiska tips om hur du kan tillämpa Dialogpaus i ditt arbete och i din organisation.

Dialogpaus är ett sätt att få igång och föra konstruktiva samtal. Med hjälp av Dialogpaus – modell för inbjudan, får du hjälp med att föra samman människor som representerar olika synsätt. Jämställdhet och respekt är utgångspunkter i Dialogpausen och för att kunna föra konstruktiva och meningsfulla samtal. Dialogpaus-samtalen hjälper deltagarna att fördjupa sin egen förståelse för olika teman utan att deltagarna behöver vara ense. Det finns inte heller eller ett tvång att komma fram till snabba lösningar. Samtidigt bygger vi upp tillit och delaktighet i olika sammanhang och gemenskaper. Dialogpaus-samtalsmodellen innehåller verktyg för planering av samtal, att leda samtal samt effekterna av samtal.

Till vem

Utbildningen är till för dig som vill facilitera Dialogpaus-samtal. Det är till fördel om du redan faciliterar Dialogpaus-samtal eller ska facilitera Dialogpaus-samtal.

Nyttan

  • Du lär dig Dialogpaus-modellen och bekantar dig med de olika verktygen
  • Du förstår principerna i dialogen och lär dig att leda konstruktiva samtal
  • Du får tips hur du i ditt arbete och i din organisation kan tillämpa det du lärt dig

Utbilningens innehåll och omfattning

Utbildningen omfattar två närstudiedagar samt mellanuppgifter mellan närstudiedagarna. Du behöver avsätta tid för fördjupa dig i Dialogpaus konceptet både genom att läsa om Dialogpaus och genom att konkret öva Dialogpaus-samtal. Utbildnigen hålls på i första hand på akademin och följer då corona restriktionerna för närstudier.

Pris

Kurspriset är 300 euro (+moms 24%). Priset innefattar närstudiedagarna, materialet, handledning/introduktion av mellanuppgiften samt förmiddags- och eftermiddagskaffe.

Utbildare

Minna Lindström är en av DialogAkademins svenska utbildare. Hon har en lång erfarenhet i att utbilda och implementera olika arbetsmodeller till att bli en del av arbetsgemenskaper, team och ledning. Hon har också ett starkt kunnande i handledning och medling med dialogen starkt i fokus.

Nina Hongell-Ekholm är ekonom, arbetshandledare och medlare. Hon har som medlare specialiserat sig på konflikthantering inom arbetsgemenskaper. Hon är utbildare och har en lång och bred erfarenhet  av arbete med olika grupper, arbetsgemenskaper och ledning. Hon har ingått i ett forskningsteam inom den positiva psykologin och har ett specialkunnande inom området.

Vi rekommenderar

Efter Dialogpaus-facilitatorutbildningen rekommenderar vi fortsättningskursen, Dialogiskt ledarskap- eller Lyckas i din inbjudan – utbildningen.

Du kan också beställa en skräddarsydd utbildning till din egen organisation.

Sitra har utarbetat Dialogpaus-samtalsmodellen och den är tillgänglig och öppen för alla intresserade. Läs mera här.

Närstudiedagarnas innehåll

Dag 1

Under den första närstudiedagen bekantar vi oss med grunderna i dialogen och vi övar på att leda dialogiska samtal med hjälp av Dialogpaus- samtalsmodellen.

Dag 2

Under den andra närstudiedagen fördjupar vi oss i vissa specialfrågor. Vi lär oss planera ett Dialogpuas-samtal samt hur vi kan använda de olika verktygen. Dessutom bekantar oss med hur vi kan använda Dialogpaus-samtalsmodellen i det egna arbetet och i den egna organisationen.

Plats

Aretai, Kinaporinkatu 2 B 19, Helsingfors

Tid

Kl. 9-16

Registrering

Anmäl dej med på utbildningen på adressen toimisto@dialogiakatemia.fi

Ytterligare information

Minna Lindström 0405178127
Nina Hongell-Ekholm 0400829434
toimisto@dialogiakatemia.fi

Jep!

Lyft luren? Eller vill du bekanta dig med annan verksamhet som finns!