Tjänster

En introduktion till dialogen och/eller Dialogpausen

Under Dialog introduktionen bekantar vi oss med dialogens grunder; hur du leder dialogen och hur du kan anpassa dialogen till såväl arbets- och gruppsituationer som i samhället.

Under Dialogpaus introduktionen bekantar vi oss med anordnandet av Dialogpaus diskussioner och verktygen du har nytta av. Introduktionen strävar till att deltagarna tillägnar sig Dialogpaus modellen och kan sedan själv förvekliga och arrangera diskussioner.

Introduktionerna går att beställa i olika utsträckning, från två timmar upp till en dag.

Ytterligare information

toimisto@dialogiakatemia.fi
Janne Kareinen
045 631 6516

Jep!

Lyft luren? Eller vill du bekanta dig med annan verksamhet som finns!