Dialogi-illat

Dialogisen verkoston rakentaminen

DialogiAkatemian johtaja Janne Kareinen alustaa dialogisten verkostojen rakentamisen saloista. Esimerkkeinä valtakunnallinen Sitran Erätauko-verkosto, Espoon järjestö- ja kuntaverkosto sekä uudenlaisen asukasaktivismin käynnistäminen pääkaupunkiseudulla. Miten dialogin avulla saadaan ihmiset toimimaan luovasti yhdessä?

Ilmoittautuminen 11.2.2020 mennessä toimisto@dialogiakatemia.fi

Mukaan vaan.

Yhteisössä kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun rakentavasti.