Poikkeusajan dialogit – 16.4. keskustelujen kooste

Huolta toisista ja itsestä, yhteisöllisyyden vahvistumista, syyttelyä ja syyllistymistä, ihmetystä ja riemua digiloikasta, yhteiskunnallisen epätasa-arvon tiedostamista ja pohdintaa epävarmasta tulevaisuudesta. Näitä asioita ihmisillä oli mielen päällä ensimmäisissä Poikkeusajan dialogeissa, joita järjestettiin saman päivän aikana ympäri Suomen.

Keskusteluihin osallistui yli 200 ihmistä. Osallistujajoukko oli hyvin monipuolinen: pienten lasten vanhempia, opettajia, nuoria, eläkeläisiä, järjestöaktiiveja, vankilasta koeajalla olevia, maahanmuuttajia, johtajia, yrittäjiä, freelancereita, kulttuurialan ammattilaisia, tutkijoita, valtion ja kuntien viranhaltijoita. Elämä poikkeusajan Suomessa valottui siis monen erilaisen ihmisryhmän ja henkilön näkökulmasta. Samalla muotoutui kokonaiskuva yhteiskuntamme uudesta olotilasta.

Dialogeissa kävi ilmi, että vaikka jokainen yksilö kokee kriisin ja poikkeusolot omalla tavallaan, lähestulkoon kaikilla on samankaltaisia perushuolia ja turvantuojia. Yhtäältä kriisissä korostuu läheisten, kodin, työn ja koulun merkitys. Toisaalta huolenaiheet ulottuvat myös omaa lähipiiriä laajemmalle: yhteiskunnan heikko-osaisiin ja ihmisten kärsimykseen muissa maissa. Kriisi tuntuu nostaneen monilla pintaan uudenlaisen tietoisuuden omasta etuoikeutetusta asemasta ja samalla halun auttaa niitä, joilla asiat eivät ole yhtä hyvin. Itselle sopivia auttamiskanavia ei kuitenkaan ole tässä tilanteessa aina helppo löytää.

Koronaviruksen mukanaan tuoma kriisi on hämärtänyt yksilöiden ja yhteisöjen tulevaisuuden. Dialogeissa pohdittiin sitä, millaiseksi oma elämä, Suomi ja koko maailma muuttuu kriisin myötä. Keskustelijat kokivat, että olemme tulleet käännekohtaan. Paluuta aivan samanlaiseen entiseen elämään ei ole. Yhteiskunnan perimmäinen haavoittuvuus on tullut näkyviin, ja kriisi voi johtaa meidät moniin uusiin vaikeuksiin. Toivoa on kuitenkin myös siitä, että tästä kaikesta voi seurata jotain hyvääkin.

Laaja kooste ensimmäisistä Poikkeusajan dialogeista löytyy täältä.

DialogiAkatemian tulevat Poikkeusajan dialogit löytyvät täältä.

Kutsu järjestämään Poikkeusajan dialogeja löytyy täältä.

Kelaa sitä.

Tai lue vaikka lisää ajatuksia dialogista.